22nd International AIDS Conference
Amsterdam, Netherlands | 23-27 July 2018

De Amsterdam Verklaring: Mensen, Politiek, Kracht

Er is veel veranderd sinds de wereldwijde hiv-gemeenschap samenkwam bij de laatste Internationale Aids Conferentie in Durban in 2016. Sindsdien is significante wetenschappelijke vooruitgang geboekt, waaronder de erkenning dat hiv niet overdraagbaar is bij een niet meetbare hoeveelheid virus in het bloed, toenemende beschikbaarheid van PrEP, innovatieve behandelingen en veelbelovende stappen in onderzoek naar vaccins en een geneesmiddel. Maar naast deze succesverhalen moet ook een kanttekening geplaatst worden; de focus op preventie vermindert en het aantal nieuwe hiv infecties blijft stijgen onder kwetsbare groepen en onder jonge vrouwen en meisjes. Deze groepen hebben nog steeds bovenmatig veel last van structureel geweld en stigma. Gecombineerd met een toenemend populisme, onzekere politieke toezeggingen en -leiderschap en afnemende financiële middelen, komt de strijd tegen aids steeds meer onder druk te staan. Mensen, politiek en macht vormen de kern van de aidsepidemie. De wijze waarop deze factoren elkaar beïnvloeden is zal doorslaggevend zijn om wereldwijd gestelde doelen en Universal Health Coverage, algemene toegang tot gezondheidszorg, te bereiken.

Verduurzaming stimuleren

Informeer de wereldwijde gezondheidsagenda:

Silo's bij de levering van diensten voor co-infecties, waaronder soa's, tbc en virale hepatitis en co-morbiditeit blijven. Door deze te doorbreken, ontstaan er onderbenutte mogelijkheden om de gezondheidsresultaten te verbeteren en geïntegreerde, op de persoon gerichte benaderingen op te schalen binnen het kader van Universal Health Coverage, die gezondheidsresultaten voor miljoenen meer kunnen versterken. Maar om een einde te maken aan deze epidemieën, is toegang tot hoogwaardige en betaalbare essentiële medicijnen, diagnostica en vaccins voor iedereen van cruciaal belang. Ook niet-overdraagbare ziekten zoals diabetes en hypertensie vereisen een synergetische aanpak.

Meer evidence-informed programma’s:

Met oog op de toenemende anti-wetenschapsagenda, waar ook de uitbreiding van de global gag rule onder valt, is de rol van de wetenschap nog steeds centraal. Programma’s moeten pragmatisch zijn, reageren op de levenssituaties van individuen en de lokale epidemie aanvullen met kwalitatieve data. Preventie programma’s gericht op het nationale, regionale en gemeenschapsniveau zijn essentieel. Schade beperking, alomvattende sexuele opvoeding, seksuele en reproductieve gezondheidsprogramma’s met PrEP en PEP onderdelen zijn essentieel.

Verhoog de politieke inzet:

De versterking van de politieke inzet en het veiligstellen van de financiële middelen en menskracht zullen bepalend zijn voor de versnelling van het wetenschappelijk onderzoek naar preventieve vaccinatie strategieën, injecteerbare- en langdurig werkende PrEP en het onderzoek naar de genezing van hiv en zullen een solide geneesmiddelen-waakzaamheid waarborgen. Verder zullen politieke wil en steun nodig zijn om preventie en behandeling op nationale niveaus te vergroten en om prohibitief drugsbeleid te veranderen naar een toegankelijk klimaat dat toegang tot zorg en harm reduction programma’s faciliteert.

Uitsluiting beëindingen

Focus op belangrijke populaties:

Homomannen en andere mannen die seks hebben met mannen, mensen die drugs injecteren, mensen in gevangenissen en andere gesloten instellingen, sekswerkers en transgenders worden nog steeds onevenredig getroffen door hiv. Programma’s voor voorlichting en responsabilisering, voor werkplek en sociale bescherming inclusief promotie van het GIPA-principe en het afschaffen van wetten, beleid en praktijken die sleutelpopulaties criminaliseren en blijven stigmatiseren, marginaliseren en discrimineren moeten worden opgezet.

Bevordering van gender-rechtvaardigheid en seksuele rechten:

Genderongelijkheid maakt jonge vrouwen en meisjes bijzonder kwetsbaar voor HIV. Pogingen om gender-rechtvaardigheid voor vrouwen in al hun diversiteit te bereiken, moeten gender-transformatieve benaderingen omvatten die van invloed zijn op maatschappelijke niveaus, HIV en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten integreren in programma's, dwang en gender-gerelateerd geweld aanpakken en mannen en jongens betrekken bij innovatieve manieren om gendergelijkheid te bevorderen.

De behoeften van prioritaire bevolkingsgroepen, waaronder migranten en inheemse volkeren, aanpakken:

Een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, beperkte sociale bescherming en meer sociale uitsluiting zijn slechts enkele van de factoren die bijdragen tot de verhoogde kwetsbaarheid voor hiv die migranten, vluchtelingen, inheemse volkeren en raciale minderheden ondervinden. De structurele belemmeringen voor hiv-gerelateerde diensten moeten worden aangepakt, onder meer door middel van doeltreffende cross-border gezondheidsdiensten, het brengen van mobiele klinieken in afgelegen gemeenschappen en de beleving van "gezondheidstoerisme" het hoofd bieden, met name in conservatieve omgevingen.

Voorvechters versterken

Investeer in medewerkers in de gezondheidszorg:

Er moet meer worden geïnvesteerd in gezondheidsmedewerkers, onder meer hun werving en nascholing, om ervoor te zorgen dat zij hoogwaardige en klantgerichte zorg kunnen verlenen, met name aan adolescenten en jongeren. Met name medewerkers in de gezondheidszorg en maatschappelijk werkers dienen vooraan en centraal te staan in het bepleiten van universele gezondheidszorg en versterking van gezondheidssystemen ter verbetering van toegang tot uitgebreide hiv- en andere gezondheidsdiensten voor iedereen.    

Versterk reacties uit de gemeenschap:

Waar activisten, vertegenwoordigers en dienstverleners buitenspel worden gezet, moet hun rol in het ter verantwoording roepen van politieke leiders opnieuw worden bekrachtigd. De gemeenschapsruimte in het verlenen van diensten dient te worden voorzien van adequate middelen, te worden ondersteund en behouden in alle landen, met name daar waar overheden niet in staat of bereid zijn diensten te verlenen of waar de burgermaatschappij buitenspel wordt gezet.

Ondersteun verdedigers van mensenrechten:

: In toenemende mate dient de hiv gemeenschap, inclusief onderzoekers en de volgende generatie aan jonge leiders en activisten, raakvlakken te vinden met en zich te mobiliseren ter ondersteuning van andere coalities die bredere maatschappelijke veranderingen inspireren, zoals campagnes die pleiten voor een einde aan seksueel geweld. Het vormen van een gezamenlijk front met andere bewegingen zal een manier zijn om culturele normen, percepties en praktijken te veranderen en aan te vechten om alomtegenwoordige stigmatisering en discriminatie te overwinnen waarmee mensen die leven met of hiv of hierdoor worden getroffen, worden geconfronteerd.

Wij, ondergetekenden, bevestigen onze steun en inzet voor duurzame en synergetische programma’s, vergroting van inclusiviteit en het versterken van de diverse rollen van een breed scala van vertegenwoordigers, zoals wetenschappers, onderzoekers, communities en het maatschappelijk middenveld, om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen niet achter blijven in de hiv-response. Ondanks heersende conservatieve ideologieën die aanzienlijke uitdagingen op het gebied van financiering en implementatie met zich meebrengen, moeten we deze kans in Amsterdam aangrijpen om bruggen te slaan naar een dynamischer, inclusiever en multi-sectoraal beleid. Hiv heeft ons fundamentele lessen geleerd over de menselijkheid; we moeten deze lessen niet vergeten op dit cruciale moment in de hiv-epidemie, waar we de kans hebben om te bouwen op de voortgang die is gemaakt of het risico lopen dat we alle gemaakte winst kwijt zijn.

We moeten ons niet het zwijgen laten opleggen. Nu meer dan ooit hebben we nodig dat mensen, politiek en macht samenkomen voor een meer rechtvaardige en inclusieve response.

Getekend,

Signatures / Firmas / Подписей / Handtekeningen

0

Eleanor

Frederick

Antigua & Barbuda HIV/AIDS Network Inc

Ndalambo Tshibola

Kanku

Namibia Hiv Clinicians Society

Yoshith

Perera

PHAN - Peel HIV AIDS Network

Sanket

Patel

Peel HIV/AIDS Network (PHAN)

Эвелина

Куровская

Нет

Nenad

Micov

Stronger Together, Association For Support Of People Living With HIV, Skopje Macedonia

Edgar

Carrasco

UNAIDS

Brunno

Ribeiro

Hamid

Ali

Aids initiative, youth empowerment and development organization AIYEDO

Prisca

Zwanikken

Sandra

Könning

AIDS-Hilfe Ahlen e.V.

Agata

Pakuza

Helma

van Luttikhuizen

International AIDS Society

Nifa

Isalano

The salvation army Mission project.org

Felipe

Uchoa

Omar

Sued

Fundación Huésped

Beth

Jordan

Adobe Consulting Services

Ryan

Maves

Joel Nim Cho

Leung

Nelson

Seruma

Kamwokya Christian Caring Community

Albert

Komissarov

Keisuke

Sakurai

Place Tokyo Gay Friends for AIDS

Angela

Underhill

University of Guelph

Soyeon

Kim

Frontier Science Foundation

Ida

SAVADOGO

RAME

Brian

Dopson

Toronto HIV/AIDS Network

Tsutomu

Kitajima

 

Antonio

Carrascosa

 

Philippe

Poirson

blog vapolitique

Paweł

Ziemba

Stonewall Group

Krzysztof

Aładowicz

 

Dillon

Mann

 

Gonçalo

Lobo

ABRAÇO

Laurence

Brunet

Epividian, Inc.

Jose Augustus

Villano

COMMISSION ON POPULATION-REGION IX

Michał

Pawlęga

Social AIDS Committee

Małgorzata

Staniewska

 

Agnieszka

Wrycza

Vege Produkcja Agnieszka Wrycza

Grzegorz

Jezierski

Johnson&Johnson

Bartosz

Szetela

Wroclaw Medical University

Улжан

Лукпанова

Кризисный центр "Забота" Казахстан

Ulzhan

Lukpanova

Crisis centre "Zabota"

Michal

Prawdzik

European Commission - Directorate General for International Development Cooperation

Associate Professor Michael

Burke

Western Sydney University

Светлана

Егорова

Сетевое издание "Форматор"

Chad

Clarke

Canadian Coalition to Reform HIV Criminalization

Vineet

Joag

University of Minnesota

Steve

Gould

Peel HIV/AIDS Network (PHAN)

Juana

Chacon

 

James

Agbodzakey

Nova Southeastern University

Jane

Anderson

Homerton University Hospital NHS Foundation Trust

Ashoojit Kaur

Anand

Being Positive Foundation

Yuliia

Kohan

The Way Home

Olavi

Elo

UNAIDS retiree

Françoise

Jenniskens

Share-net international

Romy

Mathys

European Aids Treatment Group EATG

Kayode

Owoso

Foundation for Sustainable Health Promotion and Development (FOSHPAD)

Ali Hayati

Akaslan

Şişli Municipality-ISTANBUL-Turkey

Shayda

Swann

Simon Fraser University

Malu

Cano

Transcuba

Andrew

Ehman

REL8 Okanagan

Clint

Robertson

 

Edna

Joyce Acayo

MINISTRY OF HEALTH UGANDA

Steve

Gould

Peel HIV/AIDS Network

Jean-François

Mary

AQPSUD

Akanksha

Vyas

CSIR-CDRI

Karel

Pérez Alejo

 

Randy

Davis

 

Ainsley

Reid

GIPA Capacity Building Project, Jamaica

Jose M

Miro

Hospital Clinic of Barcelona

Joanna

Alejandro

La Clinica del Pueblo

John

John

1

Helen

Mbaziira Natukunda

Mrs

Anna

Kramer

The London School of Hygiene & Tropical Medicine

Ana

Silva

 

Liuber Yans

Machado Zaldivar

AIDS Research Laboratory, Cuba

Phillipa

Tucker

Accountability International

Jean

Spiri

Crips

Tom

Kenyon

Project HOPE

Kehinde

Adegboyega

Marketplaces247

Clintom

Trout

Heartland Alliance International

Susana

Cabrera

University of the Republic, Uruguay

Safiatou

Thiam

Senegal National AIDS Council

Arthur

Fitting

Visiting Nurse Service of New York

Robert

Saqueton

 

Nicolas

Vignier

Groupe hospitalier Sud Ile-de-Fra ce

Christian

Zagler

Otto Wagner Spital Wien

Ben

Collins

RwShape / IHP

Marek

ZYGADŁO

Pan

Brian

Brink

 

Joanna

Palladino

 

Mihloti Maureen Martha

Baloyi-Garrine

Evangelical Presbyterian Church in South Africa Health Committee/ HIV and Aids Facilitator

Lukas

Schmuckermair

Addiction Prevention

Eileen

Bryant

StonyBrook SPARC Suffolk county NY

Caroline

Rae

Chelsea & Westminster Hospital NHS Foundation Trust

Gabriela

Garcia-Patiño

Balance

Oriana

Lopez Uribe

Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud / RESURJ / Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva

Setsabile

Gulwako

 

Parmindar

Lotay

Pharm Access Africa Limited

Ntiyiso

Shingwenyana

Save the Children International

Warren W

Hewitt, Jr, Drph, MS

HKJ Behavioral Health Services, LLC

Ebenezer

Frimpong

Komfo Anokye Teaching Hospital

Mina

Kazemi

Women's College Research Institute

Martijn

Groot

Gilead Sciences

Hélène

Légaré

Coalition Plus

Yuba Raj

Sapkota

FHI360 LINKAGES Nepal Project

Le Thi

Huong

Vietnam admination HiV/ AIDS control

Elles

Diepeveen

Gilead Sciences

Loren

Galvao

 

Esther

Adams

One Voice

Norma

García De Paredes

International HIV Consultant

Jaclyn

De Kort

aruba

Theodoor

Van Boven

CONDOMERIE

Hermengild

Mayunga

Tanzania Parliamentary Against Malaria and Neglected Tropical Diseases (TAPAMA)

Adam

E

LIVING POSITIVE VICTORIA

Judith

Krause

 

S.M. Monwar

Hossain

Light House

Gloria

Careagaperez

Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual

Nyarayi

Hwayire

Skyline

Sandrine

NGALULA

www.7ur7.cd

Geoffrey

Ward

Canberra Alliance for Harm Minimisation and Advocacy (CAHMA)

Danny

Oosthuizen

CANPUD - Cape Town Network for People Using Drugs

Guido

VANHAM

Institute of Tropical Medicine Antwerp

Salvatore

CATALANO

 

Philippe

CHICAULT

Association VIH'gilance

Valérie

CROCQ

Association VIH'Gilance (Présidente)

Lauranne

Botti

International AIDS Society

Romain

Colson

Les ActupienNEs

Pauline

Bellet

ARS

Alexander

Remizov

 

Nirmala Prabhavathy

Moillakalva

Department of Public Health&Family Welfare

Karina

Rojas

Instituto para el Desarrollo Humano, Bolivia

Inghel Ipathia

Peña Carrasco

Instituto para el desarrollo humano-Bolivia

Anne

Saudan Valdez

Instituto para el desarrollo Humano - Bolivia

Edgar

Valdez

Instituto para el Desarrollo Humano - Bolivia

Toni

Reis

Aliança Nacional Lgbti+ Red GayLatino

Nadia

Sutton

 

Javier Luis

Hourcade Bellocq

GNP+

Tony

Jimenez, MD

Cicatelli Associates Inc

Suubi

Ruth Bulya

NAMUGONGO FUND FOR SPECIAL CHILDREN (NFSC)

Martine

Van Der Meulen

Aidsfonds

Dominique

Mahambou Nsonde

Centre de Traitement Ambulatoire

Adetayo

Obasa

Desmond tutu TB center and Stellenbosch University

Annette

Ritter-Berger

Aidshilfe NRW e. V.

Nkanyiso

Gambu

Swaziland National AIDS Program

Lukáš

Pulpán

NGO Odyseus

Allira

Attwill

Cartwill Consulting

Robert

Bennoun

3MDG Fund - UNOPS

Mona

Loutfy

Women's College Hospital

Raelene

Prieto

Women's Health in Women's Hands

Lori

O'Brien

AIDS Coalition of Nova Scotia

Wangari

Tharao

Women's Health in Women's Hands CHC, Toronto, Canada/African and Black Diaspora Global Network on HIV and AIDS, Toronto, Canada.

Ryan

Peck

HIV & AIDS Legal Clinic Ontario

Lisa

Lazarus

University of Manitoba

Anthony

Mccarthy

 

Daniel

Townsend

 

Angela

Kaida

SFU

Teresa

Chulach

 

Chantal

Carey

Women's Health in Women's Hands Community Health Centre

Noemi

Ehrenfeld Lenkiewicz

universidad autonoma metropolitana- xochimilco

Mina

Kazemi

Women's College Research Institute

Michael

Liddell

Canadian Positive People Network

Beth

Jordan

Adobe Consulting Services

Apondi Judith

Odhiambo

University of Toronto, Dalla Lana School of Public Health

Leila

Valentine

 

Pavan

Kumar

India HIV/AIDS Alliance

Paulo

Giacomini

Brazilian National Networking of People Living with HIV/AIDS - RNP+BRASIL

Jaroslaw

Cieszkiewicz

 

Gordon

Youngman

Private AIDS Educator- Canada

Loveness

Bowa

YONECO

Jeansil

Bruyere

AIDS Community Care Montreal

Joana

Serpa

Associação Abraço

Salvatore

Catalano

AUP'S (Association des usager.e.s et professionnel de la santé)

Ashley

Barrratt

New Zealand AIDS Foundation - Body Positive New Zealand Tinana Ora Aotearoa

Jan

Thathiah

Lifeline Durban

Javier Pablo

Anamaria

Coordinadora Peruana de Personas con VIH

Rose

Aguolu

National Agency for the Control of AIDS

Yi Fan

Feng

Harmony Home Taiwan

Denis Bambo Ndzibidtu CBCHS
Charlotte Rooijackers  
Marcos Veiga  
Yuba Raj Sapkota FHI360 LINKAGES Nepal Project
Julieta Giner  
John Bentz  
Derrick Mapp  
Anzhela Kalinina Tergo
Fabienne Hariga, MD, MPH International HIV consultant
Guy  Vandenberg  University of California, San Francisco - Division of HIV, Infectious Disease and Global Medicine at SFGH, Ward 86
Simon Ruth Thorne Harbour Health
Emilie Detaille ULiège
Horacio Salomon University of Buenos Aires
Shujuan Yang Sichuan University, China
Ryan Westergaard UW Health
Hawa Daboh Hawa Daboh / Sesay Hawatrust
Tez Anderson Lets Kick ASS—AIDS Survivor Syndrome
Gord Asmus AIDS Committee of Ottawa
Christine Mangale  
Chad Zawitz Cermak Health Services
Gabriel Sevilla Robert Carr Fund (Aidsfonds)
Jeff Potts Canadian Positive People Network
Enoch Owusu Koranteng XELBUY GHANA LIMITED 
Mark Cassity Triad Health Project
Dr.Nehemiah Ndubi Okerio www.nyamiracountyadultassociation.org www.doctorndubi.org
Kurt Frieder Fundacion Huesped
Rashidah  Namubiru   
George Carter Foundation for Integrative AIDS Research (FIAR)
Josh Robbins http://imstilljosh.com
Han Kok GIZ 
Lavinia Crawford-Browne Desmond Tutu HIV Foundation
Prisca  Chikwanda  
Teunis Geijtenbeek Amsterdam UMC
Judith Wasserheit University of Washington, Department of Global Health
Dayanidas  Sudhakar  Retired Government Servant,Advocate 
Suzanna Van Den Elshout Body, Mind and Spirit (BMS) Saba, Caribbean Netherlands
Tonji Durant  CDC
Philippe ROSSIGNOL AIDES
Monique Sordage  chpa
Yury Parra  
Loren Jones PWN-usa
Wesley Chicko AIDS Resource Alliance
Uli Piest  
John  Rule National Association of people with HIV Australia
Mamadou Kobar Enda Graf Sahel/ Sénégal
Mehri Mckellar Dr.
Genevieve Beck-Wirth GROUPE HOSPITALIER MULHOUSE SUD ALSACE
Ana Catarina Sousa Andrade Associação Abraço
Joana Basto Associação Abraço
Mildred Williamson Cook County Health & Hospitals System
Nakalanzi Sylivia ICWEA
Annamaria Covi Lila Trentino
Jackson  Mbeta Interested
Mwenya Chiti  Generation Alive
Jyoti  Shukla shukravar 
Kyaw Thu Hein Asian Harm Reduction Network (Myanmar)
Abiodun Lawrence Ajayi Heartland Alliance International - Nigeria
Timothée BOYER CHAMMARD Institut Pasteur, Paris, France
Richard  Kennedy  
Trish Garton Circle CARE Center
Seth Welles Drexel Dornsife School of Public Health
Jos Van Den Berg  
Cornelius Oepen Retired
Leonid  Joaquim   
Christian Freeman Ononye Your Best of Friends Uk
Edwin Huizing Hivos
Maria Das Graças Braga  Ceccato Universidade Federal de Minas Gerais 
Juan Sierra-Madero Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubiran
Ian  Sanne  Right to Care
Genevieve Kerkerian UBC
Gracia  Hamadeh   
Damian Purcell University of Melbourne, Doherty Institute
Claire Thorne University College London
Magda Major Rights Reporter Foundation
Alex Govender  Volkswagen group China 
Lorraine  Rütti International AIDS Society (IAS)
Boemo Sekgoma SADC PARLIAMENTARY FORUM
Ronja Sannasdotter Posithiva Gruppen
Johanne Hoffart Posithiva Gruppen/PG
Jorge Lanza  Hospital el carmen chile
Mauro Raúl Martínez Rojas Colectivo Michoacán es Diversidad
Maricela Sánchez Consejo Estatal para la Prevención del Sida en Jalisco México
Gert Roos Gert Roos Coaching
James Berman Reconcile Ministries
Dr Anant Hazarey Health Services Government of Maharashtra
Min Wang  
Mies Grijns Van Vollenhoven Institute of Law, Governance and Society, Leiden Law School, the Netherlands
Daniel  Tietz  Bailey House, Inc.
Raul Espinoza IRAPUATO VIVE A. C.
June VERHAAK University of Amsterdam
Cedric Arvieux Société Française de lutte contre le Sida
Francisco  Lopez KARUNA SALUD Y DESARROLLO, A.C.
Guillermo  Egremy KARUNA SALUD Y DESARROLLO, A.C.
Juana Rivera University of Puerto Rico
Ellen Mubanga NAC Zambia 
Manuel Feregrino  CENTRO DE INVESTIGACION Y TERAPEUTICA AVANZADA EN INMUNODFICIENCIA SC
Oscar Laguna Centro Nacional de Información
Mirjam Musch HIVOS
Jean Jules Kamgue Kopguep COLIBRI
H Rodrigo Moheno Fundacion Mexico Vivo
Ansdry_Setra Rasamoely  Confédération Nationale des Plates Formes en Droits Humains - Madagascar
Murdo Bijl AHRN
Eveline Tukov Tssf(Tertiary sisters of saint francis
Juan Luis  Ppati Si da vida 
Regan Hofmann UNAIDS
Robert Foromo SANAC
Beth Rachlis  
Francisco Antunes Faculdade de Medicina de Lisboa
Razu  Ahmed GTV
Gordon Gingras  
Torsten Maeder  
Israa Abusham Federal ministry of Health -Sudan
Jorrit Kabel Aidsfonds
Vinyo Elisabeth  Tssf
Antonio Feliciano Bronx Care Health Center
Adebimpe Adio Federal school of medical laboratory technology
Richard Zaldivar The Wall Las Memorias Project
Maria Lugo Centro Ararat, Inc.
David Brennan University of Toronto
Ali Kwizera Elizabeth Glaser pediatric AIDS foundation 
Baireete Jennipher  African agency for integrated development 
Joanne Simons Casey House
Esau Joao  Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro
Fathima Sayed CAPRISA
Vincent Masi Sinai Hospital of Baltimore, Inc.
Pamela Hack U.S. Consulate General Amsterdam
Sarah Martin Australian National University, Canberra, Australia
William Bowtell Pacific Friends of the Global Fund
Amy Wilmot Desmond Tutu HIV Foundation
Adebimpe Adio Federal school of medical laboratory technology
Elijah Chikuse Partners in Hope- EQUIP MALAWI
Ndumiso Madubela Desmond Tutu Hiv Foundation
Stephanie Pretorius Witherow Trust
Mehrnaz Ghazvini Erasmus Medical Center
Jean Marie Tapsoba CICDoc
Joachim Goldbach Goldbach-HIV-Consulting
Carey Pike Desmond Tutu HIV Foundation 
Linda-Gail Bekker Desmond Tutu HIV Foundation
Kalina Goranova Capital Weekly
Ahmet Yenice GSK Rare Dissease
Ronald Visser AMC
Einar Jonsson HIV Iceland
Leif-Ove  Hansen  HivNorway
Jane Bruning Positive Women NZ
Dmitry Kremeshkov Spid-center
Christopher Hucks-Ortiz HPTN Black Caucus
Jay Cooper HIT/NSWP/ANTIFA 
J. Craig  Phillips  School of Nirsing, Faculty of Health Sciences, University of Ottawa 
Bronwyn  Thomas-Abrahams  Office of the Premier Northern Cape ZAR
Roy Trevelion  
Kerry Cullinan Health-e News Service
Maria Jesus Perez Elías Ramón y Cajal
Stephen  Talugende   
Rui Rubino Xavier Hospital Fernando Fonseca 
Bed Thapa Samarpan sahyog samuha
Sarfraj Ahmed  
Jean-Baptiste Guiard-Schmid ICI-Santé
Cesar Galindo-Arandi CAS
Inga Latysheva Republican clinical hospital of infectious diseases of Ministry of health of Russia
Carine Favier PLANNING FAMILIAL
Michael Marco  
Luís Mendão GAT/Coalition Plus/EATG
Gustavo Cañete Previn Asociación para la prevención de infecciones
Dialekti Giannouli Mylan
Manine Arends Hivos
David Black Kamkwamba Network Of Journalists Living with HIV (JONEHA)
Olivia Mettler IAS
Giomar Martis  
Brunella Mocci LILA CAGHLIARI
Claudio Flores GSK ViiV Healthcare
Shira Goldenberg Gender and Sexual Health Initiative
Joan Chamungu Msuya Tanzania Network of Women Living with HIV and AIDS
Pasquine Ogunsanya Alive Medical Services
Julie Bates Urban Realists Planning & Health Consultants
Marcelo Losso CICAL
Johnbosco Chukwuorji University of Nigeria, Nsukka
Tony Furlong  METRO
Coen Honig Self employed
Tint Naing MOHS
Mai-Anh Hoang Chemonics International
Miguel Cervero H.U Severo Ochoa
Yenenesh  Tarekegn  DKT Ethiopia 
Lucy Cole ViiV Healthcare
Iris Isabel López Velasquez Asociación de mujeres gente nueva
Amrit Bikram Rai National Associatation of People Living with HIV in Nepal (NAP+N)
Jorge Pacheco LIGA COLOMBIANA FE LUCHA CONTRA EL SIDA
Marielle Kloek Erasmus MC
Blessing  Gorogodo EQUIP Health
Masazumi YAMAGUCHI Bunan Hospital
Ilias Mariolis  
Elias  Myrsinias  Positive Voice 
Shobha Shukla CNS (Citizen News Service)
Debra Endean  
Suzana  Velkovska  Foundation Open Society Macedonia 
Parmindar Lotay Pharm Access Africa Limited
Hernando Knobel Hospital del Mar. Barcelona. Spain
Nataliia Moisieieva Childhood without AIDS
Farhad Mazi  Hiv-Sverige / HIV-Sweden
Michele Kipke Chikdren’s hospital Los Angeles 
Ashoojit Anand Being Positive Foundation
Ria Ningsih Linkages
Ivan Becerra  Hospital Puerto Montt 
Friedemann Zeh MSD
Paul Yonga Fountain Health Care Hospital
Ana Guelar  
Rosalind Foster  
Hebert Mutunzi Ministry of Health
G Anita Heeren Saint Joseph’s University
Francisco Antunes Faculdade de Medicina de Lisboa
Véronique  SEHIER Le Planning Familial 
Jeanette Scholder  
Servet Öztürk  
Mwila  Kangwa USAID 
Marta Pastor Bizkaisida
Nontando  Vece Nyanga Junction RHC
Bassey Ikpang Nigerian Television Authority
Celestino Basera Ministry of Health
Nontando  Vece Nyanga Junction RHC
Myrtille Prouté  
Abas Steven  University of Dodoma 
Quarraisha  Abdool Karim  CAPRISA 
Marie Christine  Siemerink private
Rob Cookson LGBT foundation
Olivia Ortiz Adas
Carol Finlay Church of Scotland HIV Pfogramme
Ghislain Victor Some COALITION PLUS /BURKINA FASO
Federica Albissola Private
Dan Katende Uganda Harm Reduction Network
Gumisayi Bonzo Transsmart Trust
Daniel Nyato National Institute for Medical Research, Mwanza, Tanzania
Gautam Yadav  
Hameed Ul Mehdi community development & entrepreneurship foundation
Debora Fontenelle Santos Rio de Janeiro State University
Bianca  Bondici  
Laurie Edmiston CATIE
Paolo Meli Associazione Comunità Emmaus
Hadia Khalid Vision 
Lucas  Ribeiro De Andrade Nascimento Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS
Aklilu Guulay  Ghiday  Talent Youth Association 
Trevor Zimmer Dalberg Design
Namooya Nanchengwa CITAM plus/ CIDRZ
James Mukaga parliament
Mona  Balani  India HIV/AIDS Alliance 
Antonella d'Arminio Monforte  
Caroline Mubaira AFROCAB
Melchior  De Ridder  
Rickie Malaba World Education Inc. / Bantwana
Doreen Nasaala International Treatment Preparedness Coalition
M. Yousuf Qamar King Abdulaziz Medical City, Riyadh, Saudi Arabia
Melissa Marzan-Rodriguez University of Puerto Rico
Joseph Chireh Parliament of Ghana
Silibele  Mpofu  National AIDS Council
Rosan Van Zoest Amsterdam Institute for Global Health and Development
Dario Quinodoz Hospital José A Ceballos
Alice Stek U
Nils Römer Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Leonardo Bastida Aguilar Grupo de Estudios sobre Derechos, Géneros y Diversidades
Musenge Musomali Liberated Hearts Foundation
Ayako Takatsuka   
Dinara Oshurakhunova Civic Control Committee
Tono Permana Muhamad Kasih Suwitno Foundation Indonesia
Jen Woltemade  
Dr. Sharon Lewis-Keith Walden University
Yuzuru  Ikushima PLACE TOKYO 
Ian Muchamore  
Yvonne Hazeveld GGD Amsterdam/Afew
Patrick Sean Sullivan Emory University
James Kruger Department of Health
Ruth  Nahurira  Mujhu,Uganda
Jean Nyamwiza  
Elizabeth Mpunga FHI 360
Lisa Bynum ETSU HIV/AIDS Center of Excellence
Zoya Matisova Russian Coalition of HIV Service Organizations and LGBT Communities
Charles Mensah Institute of Human Virology, Nigeria
Chongo Mwila Young Women's Christian Association
Dinah Bons TGEU Transgender Europe
Lauren Kudrick  
Angel Luis Hernandez  
Heide Jimenez Davila Groupe sida Genève
Michael Munywoki UNMISS
Joss De Wet University of British Columbia 
Orosmani Gonzalez Romero UNAIDS
Gulden Ersoz  
Lambert Assoumou Inserm
Kate  Leyritana Sustained Health Initiatives of the Philippines 
Jeanette Slootbeek WGNRR
Patrick  Mdletshe  SECTION27
Margaret Ndubi  
Jean Spiri  CRIPS
Catherine Thompson Abt Associates
Ann Ferguson Aids care group
Peter Sargant Urban Light, AIDS Concern & APCOM
Wendee Wechsberg RTI International
Shivaprasad Chemudupati Avacare global
Dominique SALMON COREVIH Ile de France Sud - APHP
Christopher Mlelemba Centre for Reproductive Health & Education
Michelle Horn gsk
Irene Bruinsma-Adams Projeto Ammor
Donna  Futterman  Adolescent AIDS Program, Montefiore Medical Center
Luisa Salazar-Vizcaya Inselspital
Ishrat  Jahan  Z. H. Sikder women's medical college and hospital 
Clotilde  Fontier  CHV 
Christophe Martet Hornet 
Ricardo Luiz De Freitas Ministery of Health of Brazil
Maria Amelia Veras Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Esther Mwansa  Mulenga  TREATMENT AND ADVOCACY CAMPAIGN (TALC)
Jerry Amanya Teens Link Uganda (For and By Young Key Populations)
Mohamed  CHAKROUN   
Itzíar  Carrasco  
Syrus Ajuna Uganda Harm Reduction Network
Roberto Corales Gilead Sciences
Cheikh Tidiane Ndour Division agrainât AIDS, ministry of Health
Sarah Wood Children's Hospital of Philadelphia
Gerjanne Ter Beest Rijnstate
Michel Bourrelly  
Eric Boelema  
Neli Abrahamyan Pan Armenian Family Health Care Union
Meri KHACHIKYAN Pan Armenian Family Health Care Union
Deborah Williams Caribbean Regional Network Plus / CARe Tobago
Alexandra Kutnick NYU, Rory Meyers, Center for Drug Use and HIV/HCV Research

Mary Ann

Davies

University of Cape Town

Nesrine

Rizk

American Univeristy of Beirut

Giancarlo

Travaglia

LILA del Trentino

Maria

Xanthaki

Red Umbrella Athens Positive Voice

Alexandra

Kutnick

NYU, Rory Meyers, Center for Drug Use and HIV/HCV Research

Ariane

van der Straten

RTI International

Barbara

Laughton

Stellenbosch University

Omid

Zamani

Regional Knowledge Hub for HIV/STI Surveillance

Britt

Andersen

Hospital of Østfold, Norway

Teresa

Baptista

 

John

John

1

Daren Paul

Katigbak

CBCP-ECHC

Mary

Hawk

University of Pittsburgh

Wahome

Annah

BD

Opok

Martin

TASO GULU

Mario

Comegna

Sociedad venezolana de Infectologia

Lubega Kizza

Kizza

TEAM PATA

Sannia

Sutherland

Caribbean Vulnerable Communities Coalition

Enrique

Noa Romero

AIDS Research National Center

Manhong

Jia

Yunnan CDC,China

Carol

Beyer

Families for Sensible Drug Policy (FSDP)

Şadi İrem

Balıkcıoğlu

 

Nazneen

Damji

UN Women

Григорий

Поздеев

 

Danny

Oosthuizen

CANPUD Cape Town Network for People Using Drugs

Ntuba

Akwo

Healthndevelopment magazine & media

Ebenezer

Peegah

African Equality Centre

Kesande

Grace Bataringaya

Parliament of the Republic of uganda

elinevandekamyoga

van de kam

 

Joel

Murray

Positive Life NSW Inc

Tonderayi Edgar

Chandiwana

DLS

Joshua

Mendelsohn

Pace University

Mwangi

Judy

John Snow Inc

Ochanya

Aba

Ochi Women & Women Foundation

Sonia

Boender

Stichting HIV Monitoring & Robert Koch-Institut

Fred

Muwanga

Africa Constituency Bureau for the Global Fund

Adaeze

Oreh

Kaibeya Care Foundation Africa

Martijn

van Nieuwenhuyzen

 

Jennifer

Redner

American Jewish World Service (AJWS)

Vinay

Kulkarni

Prayas

Kağan

Çavuşoğlu

Red Ribbon Istanbul - Kırmızı Kurdele İstanbul

Natasja

van Holten

Leiden University Medical Center

Tolu

Alamu

heartland alliance international

Margaret

Hellard

Burnet Institute

Birgit

Leichsenring

Aids Hilfe

Yongsong

Yue

Peking Union Medical College Hospital, China

Надежда

Янголь

Альянс общественного здоровья

Isabel

Cassetti

Helios Salud

Анна

Арябинская

БО "ПОЗИТИВНІ ЖІНКИ" в Україні

Joshua

Barocas

Boston Medical Center

Henrieke

Prins

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam Netherlands

Brandon

Brown

University of California, Riverside School of Medicine

Jeffrey

Long

WNCAP, Western North Carolina AIDS Project

Serra

Sippel

Center for Health and Gender Equity (CHANGE)

Lorayne

Pillay

North Star Alliance

Sewelo

Sosome

N/A

Frank

Wijngaard

Aidsfonds SoaAids Nederland

Jahlove

Serrano

 

Elvis

Seriki

YAM-ABPF

Lois

Chingandu

Safaids

Roquiana

Gunza

Associação Íris Angola

Luz

Bernal

HENRY ARDILA FOUNDATION

Patience

Koranteng

BEST LIFE FOR ALL

Martin

Boahene

BEST LIFE FOR ALL

Yesim

Kurekci

Arnavutköy State Hospital, Istanbul, Turkey

Carlos

Garcia De Leon M

GayLatino México / AVE de México

ashraf

grimwood

Khethimpilo

Pablo

Scapellato

 

Mustafa

Al-Juboori

SSU, Ukraine

Danae

Black

University of Washington

Frank Michael

Amort

FH JOANNEUM University of Applied Sciences

Edwin Eduardo

Castilla Beltran

Fundacion Amigos por la vida

Dallas

Swendeman

David Geffen School of Medicine at UCLA

Sophie Pascoe Health Economics and Epidemiology Research Office
NATALIA PABON Arianna's Center
Salokhiddin Saibov Tajik Family Planning Association
Ravshan Tohirov Tajik Family Planning Association (IPPF Member Association)
Claudia Oviedo n/a
Pier David Malloni press - independent
Matti Ristola Helsinki University Hospital
Vladimir Rozenberg Republican clinical infectious hospital, SPB, Russia
Claudiu Guz Dr.
Midnight Poonkasetwattana APCOM
Mpho Letebele CDC DGHT Botswana
Taís Castilho GAT Portugal
Edwinne Deprez 1971
Maria Lema GAT
Shuhrat Gafarov RAC
Amrit Bikram Rai National Association of People Living with HIV in Nepal (NAP+N)
Matthew Spinelli Univeristy of California, San Francisco
Frenia Nababan PKBI ( Indonesian Planned Parenthood Association )
Ronald Brands Dutch Association of People living with HIV
Arda Karapinar Red Ribbon Istanbul - Kırmızı Kurdele İstanbul
Dipuo Seema Ruralrockstars
MARTIN LUNA CAPPSIDA A.C. MEXICO
Bakyta Kachikeeva Freelance
Jeannet Bos Amsterdam University Medical Centres
Adegboro Damilola Reproductive health Hiv&Aids advocacy cds group
kamogelo Maribe Nkaikela Youth Group
Monia Mahjoub ATL/MST SIDA( Tunis)
fiona cresswell LSHTM
Pacha Villalba-Diebold IHV CIHEB
Motseiwa Phozie Mokalake University of Botswana
Berna Özelgün Gilead Sciences
Dragana Stojanovic Serbian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights - SRH Serbia
Kettly Alysee ANAPFEH-TS/LGB-HAITI
Lertluck Leelaruangsang Ratchaphiphat Hospital
Tim Leaver NEAT ID
Rainer Tan  
Enela Mone Albanian Center for Population and Development
Gulzada Serzhan Feminita
Felicien Kayembe Mukadi The Congo Center
Sheila Mathibe LifeLine SA
MARIO SANTOSCOY CLISIDA HGR 1 IMSS
Jutta Güldenpfennig pro familia Bundesverband
naulen sanga e l c t prison ministry
Alexandr Shtumpf  
Siegfried Schwarze Projekt Information e.V.
Jaime Caravaca-Morera Universidad de Costa Rica
Hanu Ramachandruni Medicines for Malaria Venture
Charles Birungi University College London
rosalind coleman  
Maureen Owino Committee for Accessible AIDS Treatment(CAAT)
Egor Pavlenko  
Saltanat Salieva Public Union “Reproductive Health Alliance in Kyrgyzstan”
E Howard  
tea tchakhrakia tanadgoma
Linda Ndlovu PATA
Gassan Akhmedov Independent LGBTIQ activist
Дулат Ильясов  
özgür günal Gilead
Айдар Елькеев Центр Изучения Глобального Здоровья в Центральной Азии
Charles Furlotte Hamilton Health Sciences
Stephanie Mallas George House Trust
Ben Ruesink Praktijk Ruesink
Thor Shirokov Krasnodar LGBT social movement "REVERS"
Nelda de Grave GGD Amsterdam
Айнура Асылбекова Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.
Eileen Moyer University of Amsterdam
Natika Halil Family Planning Association UK
Cristiana Oprea Victor Babes Clinical Hospital for Infectious and Tropical Diseases
Galina Grebennikova Executive Director Kazakstan Association on Sexual and Reproductive Health (KMPA)
Tarek Al Koussaifi LebMASH
Agali Namugwere Onyango Kammwokya Christian Caring Community
Gulmira Suranaeva Reproductive Health Alliance of Kyrgyzstan
Remy Demeester CHU of Charleroi, Belgium and BREACH Foundation, Belgium
Tafadzwa Zikhali Erongo
Elizabeta Bozhinoska HERA - Health Education and Research Association
Anamaria Suciu YouAct
Leonardo Alfonsius Paulus Lalenoh Faculty of Medicine, Duta Wacana Christian University
Leonardo Alfonsius Paulus Lalenoh Faculty of Medicine, Duta Wacana Christian University
Joseph LARMARANGE IRD / CEPED (UMR 196 Paris Descartes Ined IRD)
Issa A. Mussa Ministry of Health Zanzibar Tanzania
Bojan Jovanovski HERA - Health Education and Research Association
kato james Reproductive Health Uganda
Mandy Slutsker ACTION global health advocacy partnership
Razu Ahmed GTV
Galina Chirkina Reproductive Health Alliance of Kyrgyzstan
Jérémy ERRE  
MAYERLINE VERA ICW CAPITULO COLOMBIA
Gabrielle Hersent Expertise France
Carol Sendall Private
Thu Nguyen Tan BLUE SKY CLUB - VIETNAM
Angela Tunkel Austrian Family Planning Association (ÖGF)
Esther mwansa Mulenga George support group (TALC)
Véronique SEHIER Le Planning Familial
Radosveta Stamenkova Bulgarian Family Planni9ng and Sexual Health Association (BFPA)
Chih-Liu Peng Taiwan Tongzhi (LGBTQ+) Hotline Association
Lauren Agosta Open Society Foundations
Kiranda Joan Emily Baylor Uganda
William Scalion Baylor College Of Medicine Children's Foundation Tanzania
Mary Catharine McKeithen  
Dauda Aminu Friends Foundation
Shuaib Shuaib Musa We Make Change International
Shuaib Shuaib Bannusa Concept For Life Improvement
Shuaib Shuaib Musa We Make Change International
Lindsey Freeze IntraHealth
kennedy otundo Action for Behavioural Change
Sih-Cheng Du Taiwan Tongzhi (LGBTQ+) Hotline Association
Denzil Adams Al Fitrah / The Inner Circle
Octavia Lewis Positively Trans & PWN
Husny Muttaqin FHI360
Louisa Gilbert Columbia School of Social Work
Ddsi Andrew Ching HIV & AIDS Support House Inc
RICARDO PERALTA PEPE Y TEO
Red Ribbon Istanbul Turkey
Massimo Oldrini LILA Nazionale Onlus
Joannah Davis  
Lella Cosmaro Fondazione LILA Milano ONLUS
Najeeb Ahmad Fokeerbux African Queer Youth Initiative
Ivo Prochazka Czech Republic
SYLVIE PIERRETTE BEUGRE épse OUATTARA DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN
Bakoly Nirina RAHAIVONDRAFAHITRA PSI
Linda Hwenga Zimbabwe National Family Planning Council
Julio Moreira Grupo Arco-Íris and Fiocruz
Jessica Harding Thames Valley Positive Support
Morten Skovdal University of Copenhagen
Ko-Shu SUN Taiwan Lourdes Association
angela merkel cdu
Subin Tamang National Academy For Medical Sciences
Jason Child CGL
Paris Pitsillides Matchboxology
Olov Lindblad RFSL Stockholm
Norbery Adrawa TASO
gennaro conforti 1974
Jean-Claude MACED AIDES-COREVIH Guadeloupe, St Martin et St Barthélémy
Elisa Ortiz de Urbina Apoyo positivo
JORGE GARRIDO FUENTES APOYO POSITIVO
Farida Hassan Ifakara Health Istitute
Sphindile Magwaza Marternal Adolescent and Child Health Systems
Elisabate Gudire Addis Ababa University/ UNIOM
Marah Hanoon young women deliver
Grace Mphungela Dignitas International
Sini Pasanen Positiiviset ry, HivFinland
Oleksii Shestakovskyi  
Vitaly Djuma Eurasian Coalition on Male Health (ECOM)
ELIZABETH BUKUSI KEMRI
Lingkun Kong Beijing Love Without Borders Foundation
Gifty Torkornu Yowas Foundation
Peter Sluijter AMC
Yaroslav Strelnikov DRO @Variant@
Horst Herkommer Unversitätsklinik Frankfurt, Projekt Helping Hand
Sabrina Suico Public Health Institute
Maria Fernanda Pascutti Sanquin Research
Ronja Sannasdotter Posithiva Gruppen
Laela Wilding The Elizabeth Taylor AIDS Foundation
Fiona Pettitt Individual
Eugine Mupakile Kabangwe Creative Initiative Association
Brunilda Hylviu Albanian Center for Population and Development
Nino Tsuleiskiri Association HERA-XXI MA IPPF EN
XHORXHINA GJONI ALBANIAN CENTER FOR POPULATION AND DEVELOPMENT
Apostolos Kalogiannis EATG
Amon Sabasaba Muhimbili University of Health and Allied Sciences
Chad Clarke Canadian Coalition to Reform HIV Criminalization
Lena Luyckfasseel IPPF European Network
ARTHUR DAVIES SIKOPO ZAMBEZI FM RADIO
Nyasha Mutongwizo Grassroot Soccer
Marcelo Losso Hospital JM Ramos Mejia / CICAL
Carole Treston Association of Nurses in AIDS Care
Rejean Thomas clinique Medicale L'Actuel
Silke David RIVM
Jeffrey Kelly Center for AIDS Intervention Research
Jose A. Muñoz-Moreno Fundació Lluita contra la SIDA
Isaac Delke University of Florida College of Medicine-Jacksonville,
Mary Ann Evangelista Hivos
Jannat Ali Sathi Foundation/Track-T
Sharmilla Abdullah  
Janneke van de Wijgert University of Liverpool and University Medical Center Utrecht
Nzeza Gervais Suaka St Joseph's Hospital PHC
Demetre Daskalakis NYC Department of Health and Mental Hygiene
Marisha Wickremsinhe Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University
Nadine Melis Aidsfonds
Latsin Alijev Estonian Network PLWHIV
Ignatious Johnson Voluntary Health Services
Ana Filipovska Health Education and Reserach Associaiton
Axel Kawalla Lutheran Church of Hannover - Germany
Sohanjit HALDER SIDA INFO SERVICE ( National HIV helpline), TRT-5
Smart Ese Evbuomwan Blessing Foundation College
Zachary Kwena Kenya Medical Research Institute
Hiv Friends Forum HIV Friends Forum
Vitali Nikanovich EDU-HUB
Sneli ntshangase UNDP
Triston Berkenbosch GGD Twente
Malgorzata Paliwoda Foundation Pomeranian House of Hope
Joel Francis Wits RHI and Harvard T.H. School of Public Health
Kelvin Balakasi Partners In Hope-EQUIP
Jules Kim Scarlet Alliance, Australian Sex Workers Association
Jaclyn Kaunang Indonesia AIDS Coalition
Tomoko Ohtsuki PLACE TOKYO
Njabulo Mnguni Lutheran Cmmunion ion Southern Africa (LUCSA)
Beatrice Matanje Mwagomba Lighthouse Trust
Hien Thi Nguyen Abt Associates
Kritthanan Ditthabanjong Thai Network of Youth living with HIV.
Yichun Lo Taiwan CDC
Susan Presson WNCAP
jyoti shukla shukravar
Lord-Art Lomarda LoveYourself, Inc.
Zhijun Li CDC DGHT China
Jean Damascene Uwizeyimana Rwandan Youth Development and Voluntary organization
Chanthorn Phorng KHANA
Renata Arrington-Sanders Johns Hopkins Hospital Division of General Pediatr
Cristina Montoya APWAI-ACHIEVE
Helena Picarima FHI360
Igor Mocorro San Francisco Department of Public Health - Community Health Programs for Youth (SFDPH-CHPY)
Magreat Somba AAPH
Ayi Farida LINKAGES Indonesia - Pact
Fernando Silva Gilead
Jean Thuret Aides
Ioannis Tsagarakis Independent
Leslie Enane Indiana University School of Medicine
Tor-Hugne Olsen Sex og Politikk (IPPF Norway)
Megan Landes Dignitas International
Genevieve Anih Institute of Human Virology Nigeria
Elmira Mamedova Kiev city AIDS center
Андрей Белоглазов Благотворительный Фонд ПСИОЗ, проект LaSky
Kevin Munene Njue Gertrudes Childrens Hospital
Grace Ngulube PATA Malawi( we care youth organisation)
marc van der Valk Dutch society of HIV treating physicians
Ordynski Dimitri  
Chifundo Zimba UNC Project-Malawi
Ntunzwenimana Grâce Ntunzwenimana Plate-Forme Prévention Sida
Juliana Penco  
Chihiro Matsubara Torii pharmaceutical
Charlie Gamble TackleAfrica
Chung-Yu Shih Far Eastern Memorial Hospital
Ligia Lopez Rivaas FUNDACIÓN CASA GAMI
Denys Ambrozhevychius  
Kimberly Paguia` HIV AIDS Support House
Irena Jovanovska Healthy Options Project Skopje
Stefanie Kroeze Amsterdam institute for global health and development
Ancella Voets Médecins sans Frontières Switzerland
Avnish Jolly JOLLY PROFESSIONAL LAW CORPORATION
Niluka Perera Youth Voices Count
Axel Vanderperre UTOPIA_BXL
Austin Carter University of Washington
Machado Jacinto Vunge  
Nghiem Vu Khai Vietnam Union of Science and Technology Associations
Naomi deLuce Wilding The Elizabeth Taylor AIDS Foundation
Nicoline Tamsma  
Madusanka Mendis Linkages Project - Saviya Development Foundation
Matthew Hodson Mr
Myra Betron  
Robbie Mailliard University of Pittsburgh
Katja Roemer Gemeinschaftspraxis Gotenring Koeln
Natalia ` Kanem United Nations Population Fund
Shawn Aldridge FHI 360, seconded to the Malawi National AIDS Commission
Robin Miller Michigan State University
Valentina Cambiano University College London
Stephen Okoth CARE FORHIV/AIDS
Michael Poandl Western North Carolina AIDS Project
Pulchérie U. Mukangwije Humanity & Inclusion
Ndapewa Hamunime  
Pam Pam Das Elsevier- The Lancet
Phathaphatha Saul Mdluli Eswatini Government - Kingdom of Eswatini (formerly Swaziland)
Victor Taturin Hepminus.ORG
Sandra Joaquim Comissao Nacional dos Direitos Humanos-CNDH
Renee Heffron University of Washington
Анна Гаркуша Всукраинская сеть потребителей Украины
Marxavian Jones Emory University
Анна / Hanna Гаркуша /Harkusha CO" CF " All-Ukrainian network of Ukrainian Users "
Tonderai Mabamba National AIDS Council, Zimbabwe
Edona Deva CDF (COmmunity Development Fund) Kosovo
barbara romagnoli Osservatorio AiDS - Aids Diritti Salute
Tiffany Lillie Family Health International 360
Lidaw Déassoua Bawe CHU SYLVANUS OLYMPIO, LOME-TOGO
Thomas Ninan National Council of Churches in India
Vilma Cervantes Secretaria de Estado da Saúde São Paulo - Centro de Referência e Treinamento de DST/Aids
Angela Bengtson Brown University
Ian Green Terrence Higgins Trust
Cedric Charvet INDCR / International Network Drug Comsumption Rooms
Mitra Sigilipoe PESONA FK UKDW
Nontokozo Zakwe Health Systems Trust
Tracy Swan self-empolyed; consultant/activist
Natasha Chilundika University of Zambia, School of Public Health
Fdela Ndayirorere HOPITAL PRINCE REGENT CHARLES
Rebekah Craig n/a
Mireille Ahui Ankotche National OVC Program
Jefferson Remo Hawaii Health and Harm Reduction Center
Jasmini Alagaratnam Imperial College London
Yemisi Ogundare FHI360
Daniel Amoah AFRICA TRUST CAPITAL
Judith Gwimile Baylor - Tanzania
Виктория Доллен ПЦБФ "Свеча"
Estela Carrizo Red de Personas con vih/sida de Mar del Plata
Samuel Matsikure GALZ- Zimbabwe
Peter Smit Hiv Vereniging (Dutch HIV Association)
linda van der Knaap ErasmusMC-Sophia
Joromeya Lambert NATIONAL AIDS COORDINATING AGENCY
Xiaochong Yuan WNAC
Merel Sprenger Leiden University College The Hague
Aleksei Lakhov Humanitarian Action charitable fund
Rolande Hodel AIDSfreeAFRICA
Md. Manirul Alam Finance Division, Ministry of Finance, Bangladesh
Kolou Rodrigue Koffi PN-OEV
Andrey Beloglazov Support of Social Initiatives and Public Health/ LaSky Project
Abdikadir Omar IOM
Unoziba Tenga Sexual Rights Centre
Dzoe Ahmad Trans Research Education, Advocacy & Training (TREAT)
Nombulelo Madonko Sexual Rights Centre
Afifan Haryawan FHI360
Nkanyiso Gambu Swaziland National AIDS Program
Мария Кильдюшева  
Renee Finkenflügel Hiv Vereniging
Hiwot Haile-Selassie World Health Organization
Ria Ningsih LINKAGES Indonesia
Caroline Francis FHI 360 Indonesia
Iain Barton Imperial Logistics
Louise Van Deth Aidsfonds
Lisa Thorley i-base
Jasperina Schuer  
Anete Cook TB Europe Coalition
Catherine Dodds University of Glasgow
Heather Murton Dr
tea tchakhrakia tanadgoma
Евгения Алексеева Фонд социального развития и охраны здоровья "ФОКУС-МЕДИА"
Charu Kohli Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, New Delhi
Ioannis Tsagarakis Independent
Leslie Enane Indiana University School of Medicine
Pedro Cahn Fundacion Huesped
Tor-Hugne Olsen Sex og Politikk (IPPF Norway)
Megan Landes Dignitas International
Genevieve Anih Institute of Human Virology Nigeria
Elmira Mamedova Kiev city AIDS center
Андрей Белоглазов Благотворительный Фонд ПСИОЗ, проект LaSky
Charlie Gamble TackleAfrica
Ligia Lopez Rivaas FUNDACIÓN CASA GAMI
Luisa Consuelo Rubiano Perea FUNDACIÓN CASA GAMI
Stefanie Kroeze Amsterdam institute for global health and development
Ancella Voets Médecins sans Frontières Switzerland
Avnish Jolly JOLLY PROFESSIONAL LAW CORPORATION
Celestine Ashimosi Academic Model Providing Access To Healthcare Kenya
Elvi Solita Siahaan Yayasan Menara Agung Pengharapan Internasional (YMAP Internasional)
Evelyn Ngugi CDC
Annette chingandu Wits Health Consortium
Marije Van Schalkwyk Stellenbosch University
Nimesha Nilakshi Sandeepani COMMUNITY STRENGTH DEVELOPMENT FOUNDATION
Christine Beauharnais Catholic Medical Mission Board
Phindile Rebecca Nkambule Family Life Association of Swaziland
Winlove Mojica Philippine General Hospital - University of the Philippines
Lakshman Hewa Anthonige COMMUNITY STRENGTH DEVELOPMENT FOUNDATION
Chandra Kanthi Abeykoon COMMUNITY STRENGTH DEVELOPMENT FOUNDATION
Евгения Алексеева Фонд социального развития и охраны здоровья "ФОКУС-МЕДИА"
Charu Kohli Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, New Delhi
Blessing Madziyanike HIVOS
Martin Chio the DSC clinic, National Skin Centre Singapore
Dmitry Savchuk myself
Mabonga Phathisizwe Dlamini Family Life Association of Swaziland (FLAS)
Lisa Van de Wijer Radboudumc
samuel bita initiative to combat hiv
Александр Гребеньков  
Andres Maiorana Center for AIDS Prevention Studies, University of California, San Francisco
Ali Hayati Akaslan Sisli Municipality
Baya Touré fondation québécoise du sida
Subash Ghosh FHI 360
Marta Santiago Womens Interagency HIV Study of Coock County Chicago, IL
Folajinmi Oluwasina AIDS Healthcare Foundation
Brian Kwendo Ampath Plus
Temitope Salami News Agency of Nigeria (NAN)
Nikita Karpov  
Thushara Senanayaka Saviya development foundation
Victoria Mbah Association of women Living with HIV/AIDS in Nigeria(ASWHAN) Lagos state chapter
Gustavo Pinto Federal University of Santa Catarina
Gail Zoppo Coalition for Children Affected by AIDS
Rajith Chathuranga Linkages Project (FHI360)
Mahendra Chalise Freelancer
Separamadu Rasika Shantha De Silva Saviya Development Foundation
Юрий Михайлов  
Maria Ngulube Center for the Development of people (CEDEP)
Wyatt Schwarz  
Eygenia Shishova  
Daniel Gillan  
Xolisile Manana TAC
Anne Nattembo Straight Talk Foundation
Ioannis Hodges-Mameletzis World Health Organization
Charles INGABIRE WE-ACTx For Hope
Sumita Taneja FHI 360
Hiwot Bogale CDC-Ethiopia
Robert Wafula Wamulu International
Anna Deryabina ICAP at Columbia University
Gerald Gwinji Ministrty Of Health And Child Care Zimbabwe
Ayako MIyashita Ochoa UCLA Luskin School of Public Affairs
Kate Demaere Medically supervised injecting centre
Bhawani Prasad Dahal Save the Children in Nepal
Louis Cubba SPMF
Godfrey Tirivanhu National Pharmaceutical Company (NatPharm), Zimbabwe
Michael Vjecha, MD Community Programs for Clinical Research on AIDS Clinical Trials Unit, Washington, DC
Florentino Badial Clínica Especializada Condesa Iztapalapa
Jillian LAU Alfred Hospital
Jackie Hoare UCT
Casper Rokx Erasmus MC
Vidhyavathi Vairamohan Yrg care, Chennai, India
Anh Tuan Nguyen National Instititute of Hygiene and Epidemiology
José Willan Montaño Ferrel Instituto para el Desarrollo Humano, Red de personas con VIH y sida de Bolivia.
Cianán Russell Transgender Europe (TGEU)
Manuel Rodriguez FHI 360
Parsu rai BDS
Alison Hughes San Francisco Department of Public Health
Lynne McDermott Catholic Relief Services
Roos Geut MoFA
Teresa Español Fundación Lucia
Kiran Bam LINKAGES Nepal Project/FHI 360 Nepal
Elena Obieta Hospital de Boulogne, Argentina
Parthasarthy Mugundu Ramien FHi360
Nakalanzi Sylivia International Community of Women living with HIV Eastern Africa (ICWEA)
Roisin McGovern  
Christopher Ferraris Mount Sinai Institute for Advanced Medicine
Lugard Abila Anyone's child Kenya
Bongiwe Hlanze Family Life Association of Swaziland
Stephen Hull  
Charlotte Guerlotté COCQ-SIDA
Sergio Calderón instituto Nacional de Nutrición
Сергей Шкроба  
Brooke West University of California - San Diego
Léa Pelletier-Marcotte COCQ-SIDA
Zandile Grace Dlamini  
Khagendra KC FHI 360
Nabila El-Bassel Columbia University
Sarah Aporo Makerere University Business School
Purvi Shah FHI 360
Nontobeko Dlamini The Family Life of Swaziland
Susanna Banks Montefiore School Health Program
Samantha Perry  
Toni Kitti Toni Kitti
Ernestina Asiedu GHANA HEALTH SERVICE. ASESEWA GOVERNMENT HOSPITAL
Sakhile Tsabedze Family Life Association of Swaziland
Kennedy Otieno COUNTY DEPARTMENT OF HEALTH & SANITATION KISUMU KENYA
Philile Malindzisa Family Life Association of Swaziland
Nonkululeko Getrude Caba Treatment Action Campaign
Lisete Macaringue Jhpiego
Jane Kisitu Nabalonzi MINISTRY OF HEALTH
Collins Ogaya WRP
Dieketseng Mofokeng Treatment Action Campaign
James McIntyre Anova Health Institute
Mariel Kanene Fraym, Inc.
Khuyen Tong Hanoi Medical University
Desmond Chingarande ALPHA MEDIA HOLDINGS T/A NEWSDAY NEWSPAPER
Karen Kraan Flowz
Nathalie Lerolle APHP
Yu-Hsiang Hsiao Persons with HIV/AIDS Rights Advocacy Association of Taiwan
Carlos Rodriguez-Diaz University of Puerto Rico-Medical Sciences Campus
Fletcher Chiu Person with HIV/AIDS Rights Advocacy Association of Taiwan
Frieda van Truijen Noordwest hospital
Elizabeth Daubert Hektoen Institute of Medicine, Chicago, Illinois
Dimakatso Patience Motsopi Treatment Action Campaign
Caitlin Bond Hektoen Institute, Chicago, IL, USA
Arjen Stam University Medical Center Utrecht / Saltro
Margarita Elliot LINKAGES EC Project - Trinidad
Stephanie Serafino  
Елена Альбах  
Nobert Muramira  
Alex Costa UNICEF
Robin Montgomery Interagency Coalition on AIDS and Development (ICAD)
Sahera Dirajlal-Fargo Case Western Reserve Unviersity
Olivier Bahati Rusumba Ambassadeurs de Lutte contre la Tuberculose
Sophocles Chanos Ath Checkpoint
Mulenga Silavwe FHI30 Lusaka, Zambia
Jean Aime Mugabo CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES/JEUNE S3 RDC
Felix Murira Felix LVCT Health
Sandra Ka Hon Chu Canadian HIV/AIDS Legal Network
Annette Piecha Kompetenznetz HIV/AIDS e.V.
Robert Jonzon Public Health Agency of Sweden
Alexandre Liege Mastercard
Gordana Dragovic Lukic School of Medicine, University of Belgrade
Gift Dlamini Family Life Association of Swaziland
Stephanie Loehr EOC of Suffolk, Inc.
Jonathan Crisp Baylor College of Medicine Children's Foundation Malawi
Liévin Kapend PNMLS (Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida
Tanyi Ayukonchong NHS
Jules Bashi Bagendabanga FHI360
Christopher Akolo FHI 360
Koen van Dijk COC Nederland/Bridging the Gaps
Mveli Ndzinisa Family Life Association of Eswatini
adaobi onyejike ananaba girl child art foundation
Françoise, Chantal Melanie MINISTRY OF HEALTH / HIV/AIDS PREVENTION TASK FORCE SEYCHELES
Murray Penner National Alliance of State and Territorial AIDS Directors (NASTAD)
Joao Ribeiro Infecious Diseases Department - Centro Hospitalar Lisboa Central
Sithembile Chiware Hivos - KP REACH (GFATM)
Dennis van Wanrooij Aidsfonds
Hally Mahler FHI360
Deepa chudal National Medical College
Flora Sainyakit Kerk in Actie
Akihiro Sato Tokyo Medical University Ibaraki Medical Center
Grace Butler Fundacion Genesis
Cheick Tidiane Tall RESEAU EVA
Claire Berman Harvard T.H. Chan School of Public Health
Vusumuzi Ncube University of Sussex, Science Policy Reseacrh Unit (SPRU)
Stanley Luchters Burnet Institute
Ulana Suprun The Ministry of Health of Ukraine
Evellyn Chamisa ZNNP+
MALINESS BANDA BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE ,CHILDREN'S FOUNDATION-MALAWI
Mduduzi Dlamini Family Life of Swaziland
Efendy Efendy Alliance for South Asian AIDS Prevention (ASAAP)
Pieter Brokx Hiv Vereniging
WOJCIECH Tomczyński ECUO
Laercio Fumo Lambda
Марианна Семова Д-р
Jordan Mauger  
Fulvia Veronese Self
Phidelma NEO Moepi Salamander Trust
Ayodele Linet Awolana Ascension Development Services - Medical History Div.
Michael Louella defeatHIV Community Advisory Board
Robyn Dayton FHI 360
Cheick Haïballa Kounta Aix Marseille Université/SESSTIM
Namukuza Daphynne Olgah SRHR ALLIANCE UGANDA
Stephane Ku HIV Education And Research Taiwan
Eva Slawecki Canadian Society for International Health
Halima Khalil Habib Osman laborayory Administration-khartoum state/ Virology Depatment. Directorate General of Preventive Medicine HIV/AIDS/STIs Control Progrram
Aristote Mpombo Baendafe Enda Graf Sahel
Olabisi Adesina Alternative Africa
Jaiprakash Varma Emcure
Helena Mäkinen Finnish Association for Nurses in HIV/aids Care and Helsinki University Hospital
Christine Guthrie Student
Pamela Kohler University of Washington Center for Global Health Nursing
Yvonne Mulenga PCI
Judith Alyek Parliament of Uganda
silvina tavella Higa Paroissien
Rainer Lundershausen HIV-Center Erfurt
Helen Koenig University of Pennsylvania
Jan van Bergen Soa Aids Nederland
Ansgar Rieke Imm. Ambulanz Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, Kemperhof Koblenz
Phindile Tsabedze Family Life Association of Eswatini
Amit Thakker Africa Healthcare Federation
Марина Сачек ГУ "Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения"
Phathekile Porchia Mlangeni NAPWA SA
Nyokase Madise Girl Effect Malawi
Jennifer Brown University of Basel
Shibolo Awali Triumph Uganda
Lizette Santiago HOPE Clinical Research
Massa Jennet Rogers Liberia Woman Employment Network/ White Rose Alliance
Masayoshi Tarui Japan AIDS & Society Association
Leah Muñoz IRGT
Sue-Ann Meehan Desmond Tutu TB centre, Stellenbosch University
Mounir Ait-Khaled ViiV Healthcare
Pierre Fils DIEUMERCY Health through walls
Katherine Ponder WNCAP
Bridget Jjuuko Naguru Teenage Information and Health center
Paul Kachala Girl Effect Malawi
Jenne Massie George Washington University
Constant Mbala The Congo Center
Abdulhamid Ahmed Save the Children International-US
Jaime Petrus Baylor College of Medicine
Martín Hojman Hospital Rivadavia
Игорь Дудоров ЛГБТ инициативная группа "ИМПУЛЬС" г.Псков
Souhail Malavé-Rivera Univeristy of Puerot Rico
Lauren Jankelowitz Southern African HIV Clinicians Society
Abel Mwebembezi Reach The Youth Uganda (RTY)
Antonio Del Toro Western North Carolina AIDS Project
Владимир Сериков  
Madlen Gardow PARATI Project - Mobile HIV prevention for sex workers Hamburg/ Germany
Kathleen McManus University of Virginia
Lyn van Rooyen vanrooyen.info
Joanna Blossner Uppsala University
Sebastien Morin International AIDS Society
Rachel Arends Radboudumc
Sofia Caetano Gilead Sciences
Michael Kimerling KNCV Tuberculosis Foundation
Bakhtiar Talhah Malaysian AIDS Council
Miriam Onuenyenwa military Hospital Lagos
Mavuto Jawado Foundation For Community and Capacity Development (FOCCAD)
Will Dalgleish Lothian HIV Patient Forum
Nokuzola Mamabolo FHI 360
Tariro Kutadza DAPP
Pamela Ateka Community Focus Group (CFG)
Kirk Taylor Imperial College London
Sairankul Kassymbekova Republican AIDS centre
Sarah Wood Children’s Hospital of Philadelphia
Bongani Msibi Family Life Association of Eswatini
Nike Nauta  
Chiadon Anne Brigitte Ambeu Heartland Alliance International Cote d'Ivoire
Amitrajit Saha UNDP
Juliet Mufuka CeSHHAR Zimbabwe
Serguey Suarez Posithiva Gruppen
Jean-Pierre Routy McGill university
Nuala McGrath University of Southampton, UK
Robert Wafuly WAMULU INTERNATIONAL
Rodney Josephat Chirunga GALZ
Mike Emerson Imperial College London
Thuthukile Mbatha SECTION27
Jolly Mukooyo Care and Empowerment of the Vulnerable in Action (CAEVA)
Channan Warmington-Lewis-Moore Metro Charity + Kychan lTD
Sidy Mohamed Ndiaye AFRIKSANTE.ORG/COM
natalia costa tur  
Maxim Murungweni Zimbabwe National Council for the Welfare of Children
caroline foster imperial college healthcare NHS trust
Jane Shepherd UK-CAB
yihui liao  
Ricki Kgositau AIDS ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL
nicolas duprez aides
Momchil Baev Single Step Foundation
Simran Shaikh India HIV AIDS Alliance
Tembeka Sonkwele USAID
Marlène Bras Journal of the International AIDS Society
Александр Старовойтов  
G. Léa Tchobo de Souza OCAL
Stelio Simoes AMSHER
Musa Sibindi Sexual Rights Centre
Dakshitha Wickremarathne Youth Advocacy Network Sri Lanka
Emiliano Mancini University of Amsterdam
Katinka Lansink Dodero Freelance consultant
Dorah Dunigan AidChild Leadership Institute
Kate Harrison Avert
Willemien Dorama  
Patrick Reyntiens Sensoa
Tampose Mothopeng The People's Matrix Association
Webster Mavhu CeSHHAR
Dennis Jjuuko Center for Health, Human Rights and Development
Sudip Kay Y-PEER Nepal
Sangeet kayastha Y-PEER ( Y-PEER Asia Pacific Center)
Alfons Krug HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
monique gueguen MSF
Bradford Machila Centre for Infectious Disease Research in Zambia (CIDRZ)
Cindy Vieira SER+, Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à SIDA
Tapiwa Tembo  
Emmanuel Cook Ex-AIDES
Christin Engelbrecht Aidshilfe Niedersachsen
Jéromine Klingler INSERM
Nesrine Talbi IPPF EN
Dushyant Mital Milton Keynes Univeristy Hospital NHS Foundation Trust
Nigel Sherriff University of Brighton
Michael Mwaniki MEDICAL MEDIA SERVICES (HEALTH BUSINESS MAGAZINE)
Zenda Woodman University of Cape Town
Catherine Nyambura ATHENA Initiative
Deborah Gold NAT (National AIDS Trust)
Eva Matze Aidsfonds
Paula Gama ViiV Healthcare
Elena Herrera-Carrillo AMC
David Tetteh Nartey JSI Research and Training Institute, Inc.
Kennedy Mupeli Center for youth of hope
José Arturo Flores Félix Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, A.C.
Knud Schewe ICH-Hamburg
Martine Weve Aidsfonds
Marion Fiorentino INSERM
Mateusz Stoszko Erasmus Medical Center
Susan Donlon HIV Ireland
Sir Nick Partridge Independent gay man
Mohamed Ben Mechlia ANRS
Béatrice Aebersold Aids Hilfe Bern
Hanne Zimmermann  
Nicolas Castellano CADENA SER
Bernard Ogwang FHI 360
Bai Cham ActionAid nternational The Gambia
Meshack Mbuyi AFRICAN SEX WORKERS ALLIANCE
Abby Buwalda Consultant
Fikile Mchunu Trucking Wellness
Michaela Clayton ARASA
Quaid Saeed National AIDS Control Programme Pakistan
Farhad Mazi Hiv-Sverige / HIV-Sweden
Abdourahman Mohamed Waberi WFP
barua ajoy ratan Directorate General of Family Planning, Bangladesh
Cebile Dlamini FAMILY LIFE ASSOCIATION of SWAZILAND
Mohamed Mustafa Ministry of Health
Yolande Shean HSRC
shawana shah da hawwa lur
Katarzyna Hryniewicka IDA
Erica Samson Sanga NIMR-Mwanza Medical Research Centre
Florence Thune Sidaction
Helena Hengelbrok Positive Living Youth Outreach
Musitaffa Mweha UNDP
Ecclesia de Lange Inclusive and Affirming Ministries
Elena Yakubova Viriom Ltd.
Joachim Ntetmen Mbetbo ALTERNATIVES-CAMEROUN
Salim Msonga Baylor College of Medicine Children's Foundation -Tanzania
Liane Campbell Baylor International Pediatric AIDS Initiative
Mabuza Lungile innocentia Family Life Association of Swaziland
Liliya Pekova Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Ronald Visser  
Jecinta Ingati NACC_ Beyond Zero
Sepi Maulana Ardiansyah Fokus Muda (Indonesia Young Key Population Network)
Bona Hutahaean Faculty of Psychology Universitas Indonesia
Romesh Nazir RAAH Foundation
Alma de León ITPC-LATCA
Norma Erendira Rivera Martinez HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA
Bakoly Nirina Rahaivondrafahitra PSI
carolina chahin hospital hernan henriquez aravena de temuco
Harriet Tibakabikoba Infectious Diseases Institute
Sizakele Shongwe self
Charu Kohli Safdarjung Hospital
Fany Lilian Tórrez Rodriguez Asociacion de Mujeres Trabajadoras Sexuales Las Golondrinas
Mrs Khin Moe Moe Oo UNICEF,Myanmar
Khadija Leena NORTH SOUTH GLOBAL HEALTH &CLIMATE RESEARCH INSTITUTE, NORTH SOUTH UNIVERSITY
Asa Radix Callen Lorde Community Health Center
leilani faainga'a tonga leiti's association
Burcin Sahin  
Eunice Mmari Centers for Disease Control and Prevention - Tanzania
Jean-Luc Romero Elus Locaux Contre le Sida
Lourenço Sumbane ARISO
Geoffrey Barthes Aides
Jason Asselin Burnet Institute
Kseniia Serdiuk State Institution "Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine"
Thazin Than Naing Asian Harm Reduction Network
Fletcher Chiu Persons with HIV/AIDS Rights Advocacy Association of Taiwan
Pich Seekaew The Thai Red Cross AIDS Research Centre
Yahaya Hills Sekagya PROMETRA Uganda
Christian Hui Ontario Positive Asians (OPA+)
Lucy Ghati Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV & AIDS (KELIN)
Sonal Mehta India HIV/AIDS Alliance
Manine Arends Hivos
Maxim Kan Population Services International
Tino Onandia Freelance
Egbejuma Peter EQUAL HEALTH AND RIGHTS ACCESS ADVOCACY INITIATIVE
Lastri Riyanti Indonesia National police
Andre Daniel Villanueva KNCV Tuberculosis Foundation
Jose M Zuniga IAPAC
Olujuwon Ibiloye APIN Public Health Initiatives
cervoni jeanne  
Sandra Chipuka National Microbiology Reference Laboratory Zimbabwe
Woodvary Cajuste IDEVET
Heather-Marie Schmidt APCOM
Ngozana Seonyatseng Botswana Harvard AIDS Institute Partnership
Yaneth Valencia Lila Mujer
charles gilks university of queensland
Hambweka Munkombwe Society for Family Health - Zambia
Audrey Pettifor University of North Carolina
Mirjam Musch HIVOS
Deepak Balasubramanian  
Natalia Salazar-Quiroz The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity
Wan Nur Izzati Wan Mohd Nor Zaida MYKAMPUS RADIO
Shuhrat Gafarov RAC
Jane Kisitu Nabalonzi MINISTRY OF HEALTH
Rob Cookson LGBT Foundation
Chinnappan Selvanathan Roche Victor Resource Institute of Social Education
Desjardins George Stalin Holistic approach for People’s Empowerment,
Luana Monteiro Spindola Marins INI - FIOCRUZ
Felicity Young RTI International
Scott Levy Chevron
Avin Tan Action for AIDS Singapore
Ibra Ndoye CRCF/ANRS hopital Fann Dakar Sénégal
Wanda Brendle-Moss  
Marlies Klinkenberg Amsterdam Youth Force
Frans Claessen Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Ciências de Saúde
Dr Zainab Abdi Chaula PORALG TANZANIA
Vicki Pope  
Tin Hung Wong Gilead Sciences
Alex Govender Volkswagen Group China
Nicole Chieh-YU Yang Harmony Home, Taiwan
Yi Fan Feng Harmony Home Taiwan
George Kelly San Francisco AIDS Foundation, Harvey Milk Civil Rights Academy
Andrew Chidgey AIDS Concern Hong Kong
Tulio Walles  
Paul Paul Toh Action for AIDS Singapore
Subrenie Thomas-Smith Merck
Kevin Gibbons Health Access Connect
Manhong Jia Yunnan Center for Disease Control and Prevention
Murray Penner National Alliance of State and Territorial AIDS Directors (NASTAD)
Brooke Wurst Remote Harbor, Inc. // The TRIAD Trust
Linda Hwenga Zimbabwe National Family Planning Council
Adilet Alimkulov Kyrgyz Indigo, Kyrgyzstan
Manojkumar Pardeshi National Coalition of PLHIV in India
Jaime Andrade-Villanueva CUCS, Universidad de Guadalajara
Zhizhong Song Yunnan Center for Disease Control and Prevention
Nathaniel Bachtel Yale School of Medicine
Yan Win Soe Alliance Myanmar
Andre Martins  
Jude Onumabor Initiative for the Advancement of Improved Health and Development (I-AIHD), NIGERIA.
Hang Sai GSK China Medical
CHRIS BOURNE NSW STI PROGRAMS UNIT
Nyasatu Chamba Kilimanjaro Christian Medical Centre
Yolanda Weldring Aids Fund Netherlands
Gearoid Fitzmaurice IAS
Alassane Traore Coalition Anti Sida CAS
Susan Cowan SSI
Yoges Paramsothy Sexual Health Clinic Liverpool Australia
Melody Dickson  
Robert Gross University of Pennsylvania Center for AIDS Research
Fengyi Jin The Kirby Institute, University of New South Wales, Sydney, Australia
Elise Riley University of California, San Francisco
Richard Berzon National Institutes of Health
Alex Dane Fraser  
Sabeera Daizylayton Stigmaless band uganda
Panagiotis Petrikkos 251 HELLENIC AIRFORCE GENERAL HOSPITAL
Solanga Solly Milambo Section 27
Hien Thi Nguyen Abt Associates
Rivelino Reinecke Rights not Rescue Trust
Zandile Grace Dlamini The Family Life Association of Swaziland (Eswatini)
Bea Vuylsteke Intstitute of Tropical Medicine
Robin Irwin Global network of People living with HIV (GNP+)
Maria Jose Fuster Ruiz de Apodaca SEISIDA
Jessica Harding Thames Valley Positive Support
Eva Roos Aidsfonds
Marion Munster Sysmex GMBH
Mariana Hualde HIGA MAR DEL PLATA ARGENTINA
Chryssanthi Pitiropoulou HRG GREECE
Tesfaye Teka PEPFAR/DoD
Karine Pouchain Grepinet FONDATION DE FRANCE
Sara Van Rompaey Friends in Global Health
Tembeka Sonkwele United States Agency for International Development
kleopatra McGlothin Lagender inc
Hendrik Streeck Institute for HIV Research, Germany
Innocent Malomo Actionaid Malawi
Haldon Njikho USAID/Malawi
Djurica Stankov AS - Center for the Empowerment Youth of people who are living with HIV and AIDS
willeke kempkes ICCO/KerkinActie
Catherine Amulen Clinton Health Access Iniative
Sanet Steenkamp Government
Achim Kautz Leberhilfe Projekt gUG
Gertrude Shumba FAMILY AIDS CARING TRUST
Richard Hayes London School of Hygiene & Tropical Medicine
James Bell Ipsos MORI
Minke Dijkstra Soa Aids Nederland
Tomas Derckx Dutch Association Of People Living With HIV
Sophie Kerkhove Gilead Sciences
Syrus Ajuna Teens Link Uganda
Clara Munetsi Women's Action Group
Celicia Serenata Wits RHI
Linda van der Knaap ErasmusMC-Sophia's Children's Hospital
Joris Nees UNICEF Netherlands
Ronja Sannasdotter Posithiva Gruppen
Natalie Martyn SA HIV Clinicians Society
Manon Parry Free University and University of Amsterdam
Anastasia Marchuk All-Ukrainian Network of PLWHA
CLaire BOSSARD MSF
Helle Elena Andersen Hiv-Danmark
Birgit Poniatowski International AIDS Society
Sabrina Ivol Janssen Vaccines & Prevention B.V.
Ziqqy Nkosi AAI
Lynn Lynn Werlich Aidsfonds
Dorothy Nyemba University of Cape Town
Catherine Cook HRI
Mahomed Fareed Abdullah South African Medical Research Council
Ateen Paliwal CHAI
Tamrat Nigatu ICAP Columbia University
Keletso Makofane Harvard University
Suman Kumar Bishowkarma DALIT WELFARE ORGANIZATION (DWO)
Tsitsi Nyika Crossroads International Canada/Family Life Association of Swaziland
Eliane Vrolings Aidsfonds
Gameli Seadzi Self. Accra, Ghana
Joost Van der Meer Phesta
Jeanne Turczynski Bayerischer Rundfunk
Coenie Louw Gateway Health Institute
Ulzhan Lukpanova Crisis centre "Care"
Thanh Hang Lai SCDI
Malia Duffy John Snow, Inc.
Eliane Becks Nininahazwe Indonongo
Mary Darking University of Brighton
Thandie Dlamini Family Life Association of Swaziland
Tammy Burdock PATA
Davie Kalomba National AIDS Commission
Xolisile Manana TAC
Vincent Zishiri Wits RHI
James Karongo Kuria LVCT Health
Nataliia Moskovchenko CO "100% Life"
Kristin Gundersen University of California, San Diego
Jayne Arnott SWEAT
Matthias Kuske  
Akende Simamuna SRHR Africa Trust
Jacques Livingston Private
Raymond Mazhambe SRHR Africa Trust (SAT)
Mboneni Tshuma PSI Zimbabwe
Carlo Sacdalan The Thai Red Cross AIDS Research Centre
Denise Namburete N'weti
Astrid Newsum Public Health Service of Amsterdam / Amsterdam UMC
Paul Mee The London School of Hygiene and Tropical Medicine
Fernando Dias Gonçalves Lima Amsterdam Universital Medical Center
Robert Iriso ANECCA
Jeffry Acaba APCASO
Patrick Schmatzer  
Peter Preko ICAP at Columbia University
Ntuli Kapologwe Dr
Hasna Mohamed Moussa WFP
Lilianne Ploumen MP the Netherlands
Lawrence Khonyongwa Malawi Network of People living with HIV
Anke Van Dam AFEW International
Matthias Skocic  
Carolyne Njoroge key affected populations health and legal rights alliance(KESWA)
Kazima Kazhikenova Interdistrict TB dispensary
Naama Crisp  
Claudio Msengezi Community Health Education Services and Advocacy
Genevieve Martin  
Adebola Aliyu Dawodu ACCSAP
Evans Emeka Affirmative Action
Wilma Brokking DC Klinieken
John Chipolombwe Ministry of Health Malawi, Mzuzu Central Hospital
Hussein Tayab MEWA
Miodrag Vrbic Clinic for infectious diseases /CC Nis. Republic of Serbia
Gerrit Jan Wielinga  
Rimunchung Duroi Chongdur Community Network for Empowerment
Kennedy Nyamande University of KwaZulu Natal
Liina Haldna Doctors Without Borders
Sahar Toumi HETERO LABS LTD
Maky Yang  
daniel mwamba Centre for Infectious Disease Research in Zambia (CIDRZ)
Ellen Otaru-Okoedion Save the Children Sweden
Solange Amethier Programme National OEV/Ministere en charge de la Femme,Famille et Enfants
Antony Mwangi Pathfinder International
Wanjiru Mukoma LVCT Health
Bill Paterson  
Stefan Baral Center for Public Health and Human Rights, JHSPH
Bircan Kayaaslan  
Morrison Zulu FHI360
Suprit Deshpande Translational Health Science and Technology Institute, Faridabad
Razu Ahmed Gazi Television
Marcel Yotebieng The Ohio State University
Suhail Abbasi The Humsafar Trust
Ирина Чухалова Днепропетровский областной центр СПИДа
Chin Tan Center for Health & Hope
Pamela Chidawanyika University of Zimbabwe
Jacqueline Maina Women Deliver
Jose Luis Castro International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Juliet Joslyn Amoli International Community of Women living with HIV Eastern Africa
Ronald Isabirye Straight Talk Foundation
Maurine Murenga Lean on Me Foundation.
Jeannie Mulenga HIV Empowered And Living (Heal Project)
PHONPIPHAT POTASIN SISTERS FOUNDATION PATTAYA THAILAND
Manana Sologashvili Hepa Plus
Al Gnus  
Natsumi Hernandez Asociación por los derechos de la diversidad sexual nicaragüense (ADESENI)
jorge beloqui GIV
Lisa Carver Pridelines
Rajesh Gandhi Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School
Kenneth Mutai University of Nairobi, Kenya
S.M. Monwar Hossain Light House
Sarah Alger The George Washington University
Ahm Azizul Haque South Asian Cultural Advocates.
Abubakar Badawy County Government of Lamu
Rodrigo Ville INNSZ
Helen Natukunda Medical Research Council & University of Oxford
Abigail Chakanyuka CAPS
Cheng yin Wang  
Jean Nyamwiza  
Gaukhar Mergenova GHRCCA
rabiah adawiyah Kirby Institute
Tolulope Olushola-Jimoh OYO STATE AGENCY FOR THE CONTROL OF AIDS
Alassane Traore Coalition Anti Sida CAS
Don Des Jarlais New York University
Andrea Fischer Doherty Institute
Johnson Okolie Management Sciences for Health
Taku Ogawa Nara Medical University
Dayanidas Sudhakar Retired Government Servant,Advocate
Nancy Stroupe  
violet oramisi Ministry of Health Kenya (NASCOP)
Dee Dee Chamblee LaGender Inc
Pietje Vervest TNI
Orlando Montoya-Herrera Corporación Kimirina
Hamid Vega Clinica Especializada Condesa
Ludo Lavreys Maisha Consulting bvba
T Douglas Gurley T Douglas Gurley MD LLC
Julius Kiwanuka AIDS Healthcare Foundation.
Begoña Bautista Casanova Calcsicova
Marlijn Lelieveld Simavi
Hiba Almalik  
Solomon Che Warah Ramah Christian Centre
wendy Githens Benzerga USAID
Alena Skrahina The Republican Research and Practica Centre for Pulmonology and TB
Bernardo Alfonso Martínez Guerra Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
BINOD GURUNG SATHI SAMUHA (Nepal)
CHRISTIANE PERILLO CLIMIPI
Rapeepan Anekvorapong Bangkok metropolitan administration
Hiroshi Ichimura Kanazawa University
ESTELLE PIWOWAR-MANNING JHU HPTN
Phuong Mai Pham Hanoi Medical University, Vietnam
Johnbull Egharevba Center for Clinical Care and Research Nigeria (CCCRN)
Vololoniaina Rasoavelonirina Radio Fahazavana
Matovu Aloysius Kizza Kingdom TV
Alberto Nieves Accion Ciudadana Contra el SIDA ACCSI
Helen Chorlton PATA
Susan Bram New York Hospital
Cynthia Odhiambo Project Respekt
Than Htike Oo Clinton Health Access Initiative (CHAI) - Myanmar
Kay Marshall  
Moeti Lesuthu AIDS Foundation of South Africa
Jane Nicholls North Bristol NHS Trust
Sigrun Moegedal Norwegian Institute of Public Health
Aklilu Guulay Ghiday Talent Youth Association
Earl Davis  
José Arturo Flores Félix Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, A.C.
Devin Lipford WNCAP
Monique Richert Protect Yourself1, Inc.
Annette Piecha Kompetenznetz HIV/AIDS e.V.
NICHOLAS RUTA NUWAMANYA TASO UGANDA LIMITED
Andrew Cohen Wasswa Nsubuga Beyond Logistics Limited
Manuel Condula UNIDOS
Bastien VIBERT CRIPS IDF
Nicole Finkelstein AHF México
Maria Amelia Veras Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Bakiza Edwin Global Research Admininstration and Management Services
Amrit Bikram Rai National Association of People Living with HIV in Nepal (NAP+N)
SERGEY SKAKUNOV NGO ADALI
Asante Kamkwalala Vanderbilt University
Stefan Stankovic Youth of JAZAS
JMN vd Wiel Aidsfonds - Soa Aids Nederland
Hadir Barbar KIT Royal Tropical Institute
Joni Zurawinski  
Timothy Hunt Columbia University
Judith Wasserheit University of Washington, Department of Global Health
Rickie Malaba World Education
Lester Kapanda University of Malawi, College of Medicine, School of Public Health and Family Medicine - Department of Public Health
Jon Felsher Merck & co., Inc.
Faridah Nalugya Kulumba Uganda Broadcasting corporation
Bridgette Connell UMCU
Jacqueline C. Samuels Women Passion, Inc.
cath so th HIV activist / advocate
Placide WELO OKITAYEMBA PNLS
Viken Darakjian Positive People Armenian Network social NGO
Eric Murinzi IRWANDA24
Charles Parchem  
David Robey  
Gilda Tachedjian Burnet Institute
Dennis Mseu Malawi Network of Religious Leaders Living with or Personally Affected by HIV and AIDS (MANERELA+)
Nanette Presswell Thorne Harbour Health
Opango II Yombi Wilondja Blessing
Stefan Maksimovic Youth of JAZAS, Serbia
Gord Asmus AIDS Committee of Ottawa
Bridget Haire Kirby Institute
Alfredo Tagarro Hospital 12 Octubre
Regina Berba University of the Philippines
Kristina Grabbe Jhpiego
Hameed ul Mehdi Community Development & Entrepreneurship Foundation
René Arrondell AIDES
Audrey Nosenga Zy+
Sabrina Mousbe Ministry of Health
Jane Bruning Positive Women NZ
Диляфруз Каримова Ташкентский городской центр по борьбе со СПИДом
Natasha Chama Women's alliance for equality
Bent Hansen Hiv-Danmark
Karen Beckerman BronxCare Health System
Tlotlo Lilian Moilwa Sentebale
Neckvilleus Kamwesigye WORLD EDUCATION INC - BANTWANA
Antonio Flores MSF
Juosie Loo BFM89.9
Amaranta Gómez Regalado Fondo Internacional trans
Bernard Mwesiga Desderius Bugando Medical Centre
Beldina Gikundi IOM
Tom Morley Northside Clinic
Clement Kainja Malawi Prisons
Xiaona Luo China HIV/AIDS Information Network
Adaora Adimora University of North Carolina at Chapel Hill
Veronica Sudibyono Universitas Gadjah Mada
Zelda Nhlabatsi Family Life Association of ESwatini
John Songo Malawi Epidemiology and Intervention Research Unit
mustafa ismet zeren  
Josué Adonai Urrea Trans Pride World
Оксана Ибрагимова ОЮЛ «Казахский Союз Людей, Живущих с ВИЧ
Wisdom Fiashide Pro-Link
Thulani Ndlovu Private
John Paul Ejule Wizarts Foundation
NINUTCHA PAENGSAI Chiangmai University
Christian Verger AIDES , membre de Coalition Plus
PHILLIPS OKORONKWO FEDERAL MINISTRY OF TRANSPORTATION, NIGERIA
James Kruger Department of Health
Enock Muwambi Media production
FLORENCE MAPONGA POSITIVE DESTINY FOUNDATION TRUST
Aniekan Ekpenyong AB Global Health Initiative
Sage Semafara Rwanda Network of people living with HIV
Phong Duong MSD
AURELIA MAELLA CERRILLO  
Firaya Nagimova AIDS centers Russian
Laura Craggs Avert
Amit Timilsina www.yuwa.org.np
Maria Lugo Centro Ararat, Inc.
Phumeza Tisile TB Proof
Dennis Altman AM LaTrobe University
Anna Martyniuk Convictus Ukraine
Michael Rausch  
Mohiuddin Sarker Jago News
adriana bertini art for social change studio
Michael B. Clark New York University
Jean bernard NGOMBO Association des personnes Vulnérables" APV"
Obinwanne Gberemakor Abia State Agency for control of HIV/AIDS
John de Wit Dept. of Interdisciplinary Social Science, University of Utrecht
Alexander Pastoors Hiv Vereniging
Uthara Elsa Mathew AIIMS,New Delhi
Esther mwansa Mulenga George health centre(TALC)
Johanne Morne  
Nevin Wilson International Organization for Migration (IOM)
Deborah Leticia Akumu Makerere University John Hopkins University Research Colaboration (MUJHU Young Generation Alive)
Asaye Ngosi Actionaid Malawi
Mohammed Al Nasser HIV & LAW
Kateryna Khlistun  
James Mushori ASWA ALLIANCE
Sebastian Moya Young Women and Men Integral Movement
Wycliffe Omwanda Lwala Community Alliance
mustafa ismet zeren turkey ministery of health Sisli Etfal Education and reserarch hospital infectious disease department
Rostyslav Milevskyi Gender Z
Huzairu Nyanzi With HIV/AIDS
Mutsa Mhangara USAID
Precious Audia Robinson Right to Care:EQUIP
Paul Kidd  
Peter Gondwe Life Concern
Tamar Khuchua Infectious diseases, AIDS and clinical immunology center
Muktar Aliyu Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee, USA
Michael Georg Schlag  
Giovanni Ravasi Pan American Health Organization (PAHO)
MELVINE L.WAJIRI People Empowering People (PEP) Afric
Theresia Elderhorst Mevrouw
Karel Ornstein Nieuwsuur durch tv
NOREEN HUNI REPSSI
Luiz Albérico Araújo Montenegro Oswaldo Cruz Foundation
Wilson Box Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network
Chelsea Shannon UCLA
EGBEJUMA PETER EQUAL HEALTH AND RIGHTS ACCESS ADVOCACY INITIATIVE
walairat chaifoo Ministry of Public Health, Thailand
Sarah Lewis Concerned human, worried by Trump
philippe clevenbergh university Hospital Brugmann, Brussels, Belgium
Geoffrey Gottlieb University of Washington
Jill Robins  
Jilian Sacks  
Cheick Tidiane Tall Réseau EVA
ANAND HARI AFRICURE PHARMACEUTICALS CI
JOSEPH KARIUKI STATE HOUSE KENYA
Fiona Tendo Baylor-Uganda
Rodolfo Castro  
Jos Frissen Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Amsterdam
James Hamlet Triangle Project
MARTA MC BRITTON MC BRITTON Instituto Cultural Barong
Jack Moody Rokc
Ольга Гришина Благотворительная Организация "Всеукраинская Лига "Легалайф""
Jen Snell M4ID
Gloria Lai International Drug Policy Consortium
Vinodkumar Chettiar GAURAV CBO
Julius Bala international center for advocacy on right to health
Edwin Sanders Metropolitan Interdenominational Church; Nashville, TN, U.S.A.
Joshua ONeal San Francisco AIDS Foundation
Nataliia Moisieieva Childhood- without AIDS
Rachel Zhou McMaster University, Canada
Robin Schaefer Imperial College London
Nicolas Rodriguez ELSALVADORG PORTAL LGBTI DE EL SALVADOR
Atus Satriawan Commission Prevention AIDS Bandung City
Rulin Hechter Kaiser Permanente Souther California
Mamatha Lala LOKMANYA TILAK MUNICIPAL MEDICAL COLLEGE & GENERAL HOSPITAL; BAI JERBAI WADIA HOSPITAL FOR CHILDREN; NOWROSJEE WADIA MATERNITY HOSPITAL, MUMBAI, INDIA
Anthony Nkwocha Partnership to Inspire, Transform and Connect the HIV response (PITCH)
Ana Lorena Guerrero Torres Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran
Angele Bienvenue Ishimwe The Ihangane Project
Rabelani Daswa Soul City Institute for Social Justice
Herbert Longwe ICAP at Columbia University
Gary Pakes  
Charles Owekmeno SRHR ALLIANCE UGANDA
Mst : Zannatul Bakiya Impress Telefilm limited Channel I
Leonard Maboko Tanzania Commission for AIDS (TACAIDS)
Fraser Mooney Doctors of the World USA
Héctor Miguel Corral Estrada Comité BInacional de VIH/Sida e ITS de San Diego-Tijuana
ALAIN VOLNY ANNE  
Michael Isbell  
Oluwarotimi Adenigba Humanity Family Foundation for Peace and Development
Judith Alyek Parliament of Uganda
Rokonol Rabbi Global Platform - ActionAid Bangladesh
Hunter Drake University of South Florida
Hans-Erik Nobel DC klinieken
Brito Rato FHI360
Stephen Hull  
Kayode Owoso Foundation for Sustainable Health Promotion and Development (FOSHPAD)
ANISA BAGHAZAL County Government of Mombasa, Kenya
Jochen Ehmer SolidarMed
Abigail Solomons Positive Vibes
Zhamilya Nugmanova Asfendiyarov Kazakh National Medical University
Ayan Jha ICAP at Columbia University, New York, USA
EBENEZER AMANKWAH OPPONG TWUMASI ELECTRICAL COMPANY LIMITED
PAUL LHUNGDIM THE DELHI NETWORK OF POSITIVE PEOPLE
Zoir Razzakov Guli Surkh
Renslow Sherer University of Chicago Pozen Family Center for Human Rights
Kim Steegen WITS HEALTH CONSORTIUM
Elizabeth Geoffroy GAIA
Himmich Hakima Coalition Plus
Moisés Agosto-Rosario National Minority AIDS Council / NMAC
Laurie Sylla  
Irwin Zamora Tapia Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
Peter Reiss Amsterdam University Medical Centers, University of Amsterdam
Martin Choo Kuala Lumpur AIDS Support Services Society (KLASS)
Zhamilya Nugmanova Asfendiyarov Kazakh National Medical University
Serhii Riabokon Public health center of the MOH of Ukraine
Betiana Caceres Fundación Huésped
Karl Schmid ABC Television USA
Manuel Venegas  
Emma Mulder Ggd west Brabant
Regina Da Silva  
Александр Могилка Благотворительная организация "Харьковский благотворительный фонд "Благо"
Shaun Mellors International HIV/AIDS Alliance
Gilbert Clos  
Parinita Bhattacharjee University of Manitoba
Jonathan Cohn Wayne State University School of Medicine
LYDIA VERA AWUOR ELIZABETH GLASER PAEDIATRIC AIDS FOUNDATION
Hamza Meghari Women Deliver
Dr.med.Sven Schellberg Novopraxis Berlin
Heather Armstrong BC Centre for Excellence in HIV/AIDS
Madeleine NGONO MBANGUE EXPERTISE FRANCE
KOUAKOU ALAIN LUCIEN KOUAKOUSSUI JHPIEGO
Amy Henderson International AIDS Society
Baraka Nyamakile EGPAF
Kelechi Nnenna Igbojionu Zinnok Initiative for Women and Children
Catherine Bunce University of Rochester
James McKenzie 3CR
Rozane El Masri Women Deliver
Teiichiro Shiino National Institute of Infectious Diseases
Douglas Bruce DePaul University, Chicago, IL, USA
Gloria Oduro Ghana Health Service
Fred Schaich International Foundation for Alternative Research in AIDS
Silvia Aloia Movimiento Nacional das Cidadãs Posithivas - MNCP
Margaret Hoffman-Terry Lehigh Valley health network
Britt Skaathun UCSD
Nittaya Phanuphak Thai Red Cross AIDS Research Centre
Natasha Mulwanda CITAMplus
Ntobeko Ntusi University of Cape Town
Ademola Aremu Broadcasting Corporation of Oyo State, Ibadan, Nigeria
MARK GUIMARAES UFMG
Mwamba Nsebula Debswana Diamond Company
Por CHEA National aids authority of Cambodia
Ackeria Smith The Ashe Company NGO
Peggy Frank positively AFRICA, WATCH,
Johnson Jack RASOANAIVO FIFAFI ANALAMANGA
Tareq Salahuddin News Hour
Adam E Living Positive Victoria
Lenhle Nsibandze Eswatini Ministry of Health
Angela Headen Quality Home Care Services
Elizabeth Telan San Lazaro Hospital
Ngozana Seonyatseng Botswana Harvard AIDS Institute Partnership
Nastassia Rambarran sasod
Leonard Sowah Chase Brexton Healthcare
John Parisot Michael Reese Mercy Hospital
Safir Soeparna APCOM
Safiatou Thiam Senegal National AIDS Council
Wuese Dauda Institute of Human Virology Nigeria
Luis Mutombene ACAM
Francisco Anguita Santos Servicio Andaluz de Salud
Deloune Comfort Matongo AVAC
IBRAHIM SANNIE SENSITIZATION CENTER
Savvy Brar UNAIDS
Mutisya Leonard UHAI EASHRI
Kenan Ngambi Pride Community Health Organization
SYLVIE PIERRETTE BEUGRE épse OUATTARA DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN
Charles Bernard MedEdNow LLC
Yoga Dwi Oktavianda Faculty of medicine, Universitas Indonesia
DR.NEHEMIAH NDUBI OKERIO www.nyamiracountyadultassociation.org www.doctorndubi.org
Victoria Nibarger U.S. Department of State
Claudiu Guz Dr.
Danijel Kalezic Queer Montenegro
alok hemal pgimer,dr rml hospital
Firmansyah Sarbini MPact Global / Support Group & Resource Center on Sexuality Studies, Indonesia
Yvonnie Akonda Sundu Nation Publications Limited
Mohammad Asif Shagiwal Health care and Social Development Organization (HSDO)
Ernest Mwila USAID DISCOVER-HEALTH
Taryn Barker Children's Investment Fund Foundation
Jean Marie Tapsoba CIC-Doc
Ashley Barratt  
Anton Krasovsky AIDS.CENTER FOUNATION
Richard Elliott Canadian HIV/AIDS Legal Network
Osadebamwen Eghaghe Equal health and Right access advocacy initiative (EHRAAI)
Stefanie van der Bruggen Aidsfods
Igor MEDVID HPLGBT
Alexandra Rodríguez IRGT
Atus Satriawan Commission Prevention AIDS Bandung City
Juan Manuel Castillo Observatorio de Derechos Humanos LGBT y VIH/SIDA - PROSA
Faïza AJANA Centre Hospitalier DRON
Kenneth Jones  
Luann Hatane PATA
Connie Kim Gilead Sciences
Yvonne Ochieng Nzumari Africa
diego marcelo maurizi hospital municipal. bahia blanca
Carlos Malvestutto Ohio State University Wexner Medical Center
David Hanna Albert Einstein College of Medicine
Debra Mathew AIDS Foundation of South Africa
Cor Blom Aidsfonds-Soa Aids Nederland
Mariela Diaz Linares ViiV Healthcare
Laura-Mae Britton MedEdNow
Gian Franco Rosales ATTTA Red Nacional
Elijah Chikuse Partners in Hope
Jonathan Kaplan AIDES
Faroudy Boufassa INSERM
Yuliya Georgieva Center for humane policy
Evans Imbuki NASCOP, KENYA
Heena Brahmbhatt Johns Hopkins Universiry
Alison LeFew RTI International
Jonathan Steed Weber Shandwick
Drian Juarez Grindr for Equality
Steven Deeks University of California, San Francisco
Kenole M. Leinatsela-Moroka International Community of Women Living with HIV
Tinashe Rufurwadzo  
Paul Arons MD  
Ettah Ettah Initiative for Improved Male Health
Anton Eremin HCCM-Russia
Gaspar Mbita Jhpiego
Beth Schlachter Family Planning 2020 (FP2020)
Rafael Bugueño Hospital El Carmen de Maipu
Shaun Bera London School Of Hygiene and Tropical Medicine
Mamofuta Kale Positive Vibes
Emily Arnold University of California, San Francisco
SAMUEL Alabi PINNACLE HEALTH RADIO
Yusuff Adebayo Adebisi Global Health Focus
KUSSOME PAULIN SOMDA Ministère de la santé
Nataliya NIZOVA Cabinet of Ministers of Ukraine
Bob Leahy  
Peter Masika Tanzania Youth Alliance (TAYOA)
Enoit Trottier Clinique médicale urbaine du Quartier latin
Loyd Brendan Norella Save the Children International - Philippines Global Fund HIV Grant PR
Jose Casado Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Bruce Agins UCSF
Ricardo Alberto Mackintosh CEMIC
LaRon Nelson University of Rochester
Edgardo Esparza La Clínica: TRUCHA of Oakland, CA
Sheila Khama SANAC
Samuel Elliot Owusu Maritime Life Precious Foundation
Thor Shirokov Krasnodar LGBT social movement "REVERS"
ALUGODHI PAULUS KANYAMA PROF KANYAMA MEDICAL PRACTICE
Shelley Lees LSHTM
Lonjezo Sithole Malawi National AIDS Commission
Francois Venter Wits RHI
Alain Kra ONG ESPACE CONFIANCE
Eric S.  
Ayazika Jerry Action for fundamental change and development
karen brown  
Forbes Msiska Badilika Foundation
Jamshed Usmonov Equal opportunities
wadalla Peter Maridi Service Agency (MSA)
Ofelia Rosales Clinica Especializada Condesa Iztapalapa
Claudio Flores GSK
Marion Sumari-de Boer KCRI, MOSHI
Sampurna Kakchapati Prince of Songkla University
Ahmed Abdelhamid Cairo University Hospitals
Gloria Lockett Cal Pep
Einar Jonsson HIv Iceland
Jones Blantari Ghana Police Hospital.
Wissam El Dalati Marsa Sexual Health Center Beirut, Lebanon.
Joseph Gernal United Nations
Donna Futterman, MD Adolescent AIDS Program, Montefiore Medical Center
Hilma Iyambo Ministry of Health and Social Services
Philippe Morlat CHU Bordeaux (France)
Jared Baeten University of Washington
Peter Mugyenyi Joint Clinical Research Centre, Kampala, Uganda
Andrew Eaton University of Toronto
Amit Dhir Johns Hopkins University
Miguel Gago Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid)
Coenie Louw Gateway Health Institute
Shobha Shukla CNS (Citizen News Service)
Bao Vu PATH
Stephanie Ramos Positive Action Foundation Philippines Inc.
Sabai Phyu Myanmar
Kai Jonas Maastricht University
Francois Xavier Mbopi-Keou University of Yaounde I
ANGELINA ROGATUS MWIMBA AFRICA ACADEMY FOR PUBLIC HEALTH
Sabine Beckmann Priorities for Health
Elliott Elliott Procela Consultants Ltd
Ravi Krishna shrestha Saarathi Nepal
Alicia Krewer  
Brenda Delgado Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
Chukwuma Chiaha International Centre for Advocacy on Right to Health
Samson Kironde  
Margaret Little Georgetown University
Renee Cormier Canadian HIV Trials Network
Светлана Просвирина Patients Control
Jose Castillo-Mancilla  
Carolyn Ragland Robert Carr Foundation
German Gornalusse University of Washington
John Larbi The Rock Hospital
Blaise mukoka Nzongola Department of health/south Africa
Auxilia Muchedzi Individual
Paul Domanico Clinton Health Access Initiative
Nina Yancheva Specialized Hospital for Infectious and Parasitic Disease
Andrew Phillips UCL
Rinke van den Brink  
Natella Rakhmanina Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation
JoAnne Keatley Innovative Response Globally for Trans Women and HIV (IRGT)
EMALU TONNY MIGHTY SHARING YOUTH NSAMBYA
Aishat Usman African Field Epidemiology Network
Vincent Jumbe University of Malawi, College of Medicine
Janet Butler-McPhee Canadian HIV/AIDS Legal Network
Charles INGABIRE WE-ACTx For Hope
Dany Hanna AFEMENA / M-COALITION
Sok Chamreun Choub KHANA- Cambodia
Yashwinder singh The Humsafar Trust
Marie Marcelle Deschamps Centres GHESKIO
Tommy Mazza HIV Experience Resources Org.
Peter Borg Gilead Sciences
Dharshani Iruka Rajapaksha National STD AIDS Control Programme Sri Lanka
Namooya Nanchengwa CITAM plus, CIDRZ
Robert Jablonka  
Janet Tobias Ikana Health Action Lab
shoria Martelly Jhpiego
Yashaswini Prasad Amsterdam Youth Force
Firdevs Aksoy Karadeniz Technical University faculty of medicine
Khem Narayan Pokhrel Institute of Reproductive Health
Jill McCracken SWOP Behind Bars
Antoine Cloutier-Blais Clinique Medicale Urbaine Quartier Latin
Kathie Hiers AIDS Alabama
Simone Martins The Female Health Company
Stacey Okeyo Kisumu Shinners CBO
Akeem Abas News Agency of Nigeria
Paul Benson Be Well Medical Center
Ricky Nathanson Trans Research, Education, Advocacy & Training (TREAT)
DIEGO CECCHINI HELIOS SALUD S.A.
Marius W. de Jong Ministry of Foreign Affairs; The Netherlands
Tatiana Ramos Treatment Action Campaign
Sílvio Paulo Macuane Associação Coalizão da Juventude Moçambicana
John Kingsley Krugu Youth Harvest Foundation Ghana
Gabriel Rodriguez Rosado AHF
Lambert Grijns Ministry of Foreign Affairs the Netherlands
Daria Zyryanova State Research Center of Virology and Biotechnology VECTOR
Erin Seiler Chemonics International Inc.
Pedro Colón Intercambios Puerto Rico
Justin Francis Bionat Youth Voices Count
Jaime Todd-Gher Amnesty International
Geoff Harrison Lismore Lads Club
Masilela Makhosazane Christine Ehlanzenu Distr
Kevin Osborne IAS
Mohammad Shoriful Alam Ashar Alo Society (AAS)
Priya K Voluntary Health Services
Dorothy Mwagae National AIDS and STI Control Program
Jeffrey Crowley O'Neill Institute/Georgetown Law
Hannah Jansen  
Parastu Kasaie The Johns Hopkins University
Wilson Pereira Silva Friends in Global Health
Natalie Roche  
ELVA MARINA SOTO CALDERON ICW PERÚ
Judy Mwangi Judy
Mohamed CISSE Hôpital de jour CHU Donka Conakry Guinee
Nelson Dlamini South African National AIDS Council [SANAC]
Aung Than Oo UNOPS
Okomo Gordon MOH
GURUNATHAN RAMACHANDRAN GQUITY PHARMA CONSULTANTS
Moises Sandoane Uamusse Southern Africa Miners Association - SAMA
frances luff Gilead
CHRISTIAN DOUBRERE LE KIOSQUE INFOS SIDA / ARCAT SANTE
Karsten Lunze Boston University
Shemiah Nyaude AMSHeR_UNDP
Brenda Crabtree -Ramírez Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición SAlvador Zubirán
Stephen Kent University of Melbourne
Adam Christianson  
Judith Feinberg M.D. West Virginia University School of Medicine
Matome Kganakga Azali Heath Care
Francisco Romero Freelance
Christopher Ferraris Mount Sinai Institute for Advanced Medicine
Michael Bukrinsky George Washington University
Rena Janamnuaysook Thai Red Cross AIDS Research Centre
sindy Nana Matse Swaziland National AIDS Program
Peter Hunt UCSF
Ishrat Jahan Z. H. Sikder women's medical college and hospital
ANDREA SALAS-ORTIZ  
THAN HTOON Myanmar Positive Group (National PLHIV Network)
Molly Strachan Jhpiego
Amechi Paul Abidjan-Lagos Corridor Organization
Maite Snijder Fundashon Mariadal Bonaire CN
Yemurai K  
Ana Martin Ortiz COIN
Michael Virata Yale University
Lucas Ribeiro de Andrade Nascimento Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS
Daniel Enrique Benitez Polanco Red de Voluntarios Amigos Siempre Amigos REVASA
Christopher Mlelemba Centre for Reproductive Health & Education
Татьяна Мусагалиева Общественный Фонд Астерия
Gary Bucher  
Paul Yonga Fountain Health Care Hospital
Carmino De Souza University of Campinas - Brazil
Angelica Ospina Escobar Red Mexicana de Reducción de Daños (REDUMEX)
Samsu Gombwer Palladium Group International
Frederick Cruickshank Rosedale Medical
Evah Namakula Ignite International Uganda
Judy Mwangi Judy
Stephen Talugende United Nations Interim Force
Krista Martel THE WELL PROJECT
Fraukje Mevissen Maastricht University
Monita Ashna IMA World Health
Charles van der Horst University of North Carolina
Preston Mitchum Advocates for Youth
Heleen Soeters PATA
Tatiana Kazantseva  
Oluwakayode Gomes Love Planet
Thomas Pietrogallo The Poverello Center, Inc
James Kandulu Ministry of Health and Population
Berina Bahić Association Margina
Olivier Bahati RUSUMBA Ambassadeurs de Lutte contre la Tuberculose
Rogerio Pinto University of Michigan, Social Work
Cecilia Tran-Muchowski Gilead Sciences
Nancy Stroupe  
lynda chibanda UZ
Jeff Berry TPAN / Positively Aware
christelle destombes Hiv.org
ELIZABETH ADEBOYE AGORO ELESINNLA NIGERIAN TELEVISION AUTHORITY
Issa OUEDRAOGO Association AIDES
Romesa William Pechra
Lucy Njenga Positive Young Women Voices
Manuel Tomás Nampula Central Hospital
SALIFU ISSIFU KANTON COMMUNITY DEVELOPMENT ALLIANCE (CDA-GHANA)
Sherif Mowafy USAID
Pablo Rojo Hospital 12 de Octubre/Universidad Complutense/PENTA
Sara Bares University of Nebraska Medical Center
Thura Aung Radanar Ayar Rural Development Association
Carlos Mcfarlane Universidad peruana cayetano heredia
Hasan Taraif MENANPUD
Musonda Mulopa Innovative Response Globally for Trans Women and HIV
Robert Reinhard  
Mustafa Riyadh Salman Al-Juboori  
Jean-Francois Lemaire EGPAF
Sajithkumar Radhakrishnan Govt
Peter Garang Ngor The Peer Project, South Sudan
Daniel Barros Santa Casa de Sao Paulo School of Medical Sciences
Monique Kamphuis Ministry of Foreign Affairs
Abdul Hameed Health Protection Agency, Maldives
AN-Chung Chun Taiwan Love and Hope Association.
M. Yousuf Qamar King Abdulaziz Medical City, Riyadh, Saudi Arabia
MICHELO CHANGU NZALA MINISTRY OF HEALTH
Dumiso Gatsha Success Capital Organisation Botswana
Moussa sarr westat
Steffanie Strathdee UC San Diego
Frackson Shaba Partners in Hope
Phophi Ramathuba Health
Gabriela Cipriano International Federation of Medical Students Associations
Nokuthula Majingo Ministry of Health and Wellness
Sylivia Nalubega Soroti University
Hendrik Streeck Institute for HIV Research
Jonathan Pangani Girl effect
Gabija Gardziuliene  
Vongayi Mashungu Khethimpilo
Adebisi Adenipekun Lighthouse Global Health Initiative
Thomas Patterson UCSD
Cynthia Pearson University of Washington
Harold Kessler ViiV Healthcare
Marlène Bras Journal of the International AIDS Society
Olakunle Adewole Kejibaus Youth Development Initiative
Jean-michel Molina University of Paris Diderot and Saint-Louis Hospital, Paris, France
Luana Monteiro Spíndola Marins Instituto Nacional de Infectologia - FIOCRUZ
Pablo Radusky Universidad de Buenos Aires - Fundación Huésped
Dihelile Patience Scheppers PHRU
Ebenezer Frimpong Komfo Anokye Teaching Hospital/ National AIDS Control Programme
Cristian Ramirez Proactividad para la cooperación y el desarrollo
Celina Gonçalves Centro Hospitalar do Porto
Johnbull Egharevba Center for Clinical Care & Research Nigeria (CCCRN)
Julianna Brown Call Off Your Old Tired Ethics Rhode Island
Amanda Miller UCSD
Kim DeBrass UNICEF Nederland
Nassima Achour EHS El Kettar Alger
Julien Bernaud  
John Hassell  
Sergio Manuel Ndimande Jhpiego
NATALIA PABON Arianna's Center
Mark Shaefer ViiV Healthcare
Faustine Luell Jr Angeles Pedal for HIV
MESFIN HAILEYESUS UNDP
Haidari Msigwa Southern Highlands Youth Initiatives
Ruan Uys NAPWHA
Catherine Thompson Abt Associates
Gregory T. Angelo Liberty Education Forum
ELAINE MONTEIRO MATSUDA SANTO ANDRE AIDS PROGRAM
Caroline Mubaira AFROCAB
Mariana Braga Neves  
Mark Feinberg IAVI
Anthony Mutiti ICAP-Columbia University
Josephine Tembo Council of Churches in Zambia
Brent Allan ICASO
Lynda Dee AIDS Action Baltimore
Maynard Nyirenda Sustainable Development Initiative (SDI)
Jessica Matthews ViiV Healthcare
Antony Mabvirakare Hivos
Caitlin Dugdale Massachusetts General Hospital
Abu Sadat mohammad Toaha North South University
Martin van Oostrom Aidsfonds - Soa Aids Nederland
Elvis Joseph Bangalore Schools Sports Foundation
Carolyn McAllaster Southern HIV/AIDS Strategy Initiative
George Valiotis HIV Scotland
Geri Donenberg University of Illinois at Chicago
Moeder Thulo  
Craig McClure Health Hounds
Ana Gun CMH/Fundacion Huesped
Daniel Levitt CARE USA
Anna Nijsters Aidsfonds Netherlands
Steve Kretschmer Desire Line
TONY CONTRERA CHARPENTIER MOSCTHA
Lauren Brinkley-Rubinstein UNC-Chapel Hill
ANTONIO LUIS Mazzoni Center
Emeka Anoje Catholic Relief Services
Joshua Mambi Reach Out Mbuya HIV/AIDS Initiative
Ricardo Fernandes Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT)
Lia D'Abate LetsStopAIDS
Mbah Victoria Association of women Living with HIV in Nigeria Lagos state chapter
Claudia Cardozo Fundacion Hivos Bolivia
Sean Hillier York University
Cecilia Chung Transgender Law Center
Phubet Panpet  
Jacques Van der Gaag JLI
Whitney chepkurui Biegon Academic Model Providing Access to Treatment and Healthcare(AMPATH)
Evariste KWIZERA PNLS/IST BURUNDI
Moniqie Mcdonald Eve for life
Doreen Nasaala  
Gertrude Khumalo-Sakutukwa University of California, San Francisco
Brice FEUDJIO Virology éducation
Michele Kipke Children’s hospital Los Angeles
Wim Vandevelde GNP+
Red Ribbon Istanbul Kırmızı Kurdele İstanbul Turkey
Javier Cepeda UCSD
William Goedel Brown University School of Public Health
Mitchell Warren AVAC
Nikhil Bhayani  
Caroline Mubaira AFROCAB
Ayesha Ismail Genesis Analytics
Dédé Oetomo APCOM Foundation
Samuel Friedman National Development and Research Institutes
Matsepo Mary-Anna Mphafi Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foundation
Alberto Bosque The George Washington University
Francis Njanja Ishtar Msm
Arda Karapinar Red Ribbon Istanbul - Kırmızı Kurdele İstanbul
Delta Ponce Universidad de Barcelona
Larisa Kudryashova Hernandez Neighborhood Health Services Corporation
Jens Lundgren Rigshospitalet, University of Copenhagen
Miriam Taegtmeyer LSTM
Danielle Chiaramonte Michigan State University
venkata Status Ramakrishna Vijaya Varma Siravuri Maruthi Technologies
RUBY BANSAL ASI
Shahin Lockman Brigham and Women's Hospital
Anthony Nemr Marsa Sexual Health Center and IFMSA
Grace Aldrovandi  
Dyton Mukhuna JSI Research and Training Institute, Inc.
Luckyboy Edison Mkhondwane  
Дмитрий Карсаков Волгоградская региональная общественная организация развития общественного взаимодействия в защиту прав и интересов уязвимых групп населения "ЕДИНСТВО"
Tom de Klerk Gilliad
Stanely Nsubuga Uganda Network of Young People Living with HIV/AIDS
Scott Brawley HealthHIV
Eliud Mwangi EGPAF
Laio Magno Universidade do Estado da Bahia
Taonga Diana Kennedy Tembo Grassroot Soccer
Martin Beckham Mugerwa Youth Alive Liberia
Darryl O'Donnell Australian Federation of AIDS Organisations
Sergey GABRIELYAN New Generation HUMANITARIAN NGO (NGNGO)
David Leitinger Thorne Harbour Health
Nico Van Meeteren Health~Holland
Winnie Lubembe The Health Channel
Rayner Kay Jin Tan National University of Singapore
Sheriff Mothopeng AIDS Accountability International
Aliou Baldé Sorbonne Université, INSERM UMR S1136, IPLESP
Aung Yu Naing Asian Harm Reduction Network
Fabricio Oliveira Pacheco Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS do Brasil.
Kim Nichols African Services Committee
Breda Gahan Concern Worldwide
Rick Cook NYS Department of Health
Suzanne Day University of North Carolina at Chapel Hill - Institute for Global Health and Infectious Diseases
Matthew Weait  
Satyanand Satyanarayana University of Miami
David Harvey National Coalition of STD Directors
Cipriano Martinez National Association Of People Living With HIV Australia
Karine Dube University of North Carolina, Chapel Hill
Jacqueline Engelander Holdsworth House Medical Practice
Gary Dowsett Australian Research Centre in Sex, Health and Society, La Trobe University, Australia
Lisa Maher Kirby Institute for Infection and Immunity, UNSW Sydney
Amitabh Upadhyay Self empoyed
Wojciech Tomczynski ECUO
Leonard Alberts International AIDS Education and Training Consultants
Han Siong Toh Chi Mei Medical Center, Tainan, Taiwan
Jami Sateesh Mylan
Liaam Winslet Winslet Colectivo Intercultural Transgrediendo - CITG
Roxanne Underwood ETSU HIV Center of Excellence
Dulce Maria Brandao De Castro QUEVEDO Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina - Brasil
Ralph Heinze  
Michael Harney Needle Exchange Program of Asheville and WNC AIDS Project
Kate Wilkinson  
ruth messinger american jewish world service; SID
Ben Walker ASHwell
Ling Lin  
Natalia Portilla  
Mira Sauranbayeva AFEW Kazakhstan
María Audry Luer  
Murray Penner National Alliance of State and Territorial AIDS Directors (NASTAD)
Timothy Mheni Health and Childcare
Roman Dudnik AFEW Kazakhstan
Pierre Fils DIEUMERCY Health through walls
Denis Efremov SIBALT
Luis Montaner The Wistar Institute
Nisakorn Ratnaratorn SEARCH
César AHOUANTCHEDE ESPOIR DE LA FAMILLE
Sara Chandy St John's Medical College
Yen-Chin Chen National Cheng Kung University
Catherine Hankins Amsterdam Institute for Global Health and Development
Tono Pernana Muhamad Yayasan Kasih Suwitno
shixing tang Southern Medical University
Tebogo Nkoana Transgender and Intersex Africa
Brooke Wurst Remote Harbor, Inc & The TRIAD Trust
Leonardo Alfonsius Paulus Lalenoh Faculty of Medicine, Duta Wacana Christian University
ibrahim Khan FNIHB ISC
Miguel Angel Barriga Talero Red Somos-Colombia
Danny Ryding National Association of People With HIV Australia
Anjuli Wagner University of Washington
William Bowtell Pacific Friends of the Global Fund
Jadir Rodrigues Fagundes Neto Health Secretariat of Rio de Janeiro State
Rosetta Mazzola University of British Columbia
Marieke Ridder Rutgers
Devmi Dampella  
James Ward South Australian Health and Medical Research Institute
Xiaojun Meng Wuxi Municipal Center for Disease Control and Prevention, Wuxi, China
Chi-Tai Fang National Taiwan University, Taiwan
Deepa Chudal NATIONAL MEDICAL COLLEGE
ShengFan Wang Kaohsiung Medical University, Taiwan
Melanie Steilen CAIGlobal
NENE DIALLO ARCAD-SIDA
Wilbert Jordan Los Angeles County / Charles Drew University OASIS Clinic
Rory O'Neill  
Rod Olete Sustained Health Initiatives of the Philippines
Anthony Hron  
John echezona Odum  
Ricardo Peralta Hornet
Humberto Jimenez Rutgers University
Craig Burnett  
Seyram Agudu International Community School Accra
Maria de Bruyn Independent consultant and scholar
Nagat Bousifi Central hospital of Tripoli, Libya
Bradley Forssman Nepean Blue Mountains Local Health District
Julie Bates Urban Realists Planning & Health Consultants
Zhenyan Wang Shanghai Public Health Clinical Center
Christine Beauharnais Catholic MedicalMission board
Mark Bloch Holdsworth House Medical Practic
Abraham Omeyoma Housing Works Health Care
Bocar Amadou Kouyaté Ministry of Health, CNRFP
Liuber Yans Machado Zaldivar AIDS Research Laboratory, Cuba
Leila Coppens WHO
Fiona Pettitt  
Reena Rajasuriar University of Malaya
George Ayala MPact Global Action for Gay Men's Health and Rights
Monica Mercon CORE Center- Cook County Hospital
Musa Manganye Hospice Palliative Care Association of South Africa
Tonderai Sengai FACT
Renier Louie Bona University of the Philippines - Diliman
Amelia Mcloughlin Positive Life NSW
Sharmane Smith St Catherine health services
Jason Myers New Zealand AIDS Foundation
Isabella Aloui  
Liz Highleyman Health Education Online
Byron Adonis Mutingwende Spiked Online Media
Terry Fonville Terry Wayne Fonville MD
Marcial García  
Yuliia Kohan Way Hoyme
Monica Gandhi UCSF
JohnBosco Chukwuorji University of Nigeria, Nsukka
Becky Gormley  
Francis Magaji University of Jos/ Jos University Teaching Hospital
Maruf Hasan Ministry of Health & Family Welfare, Bangladesh
Oluwafemi Adeagbo Africa Research Health Institute
Kateryna Kratzer J.C. Wilt Infectious Diseases Research Centre
Bushimbwa Tambatamba Lusaka Provincial Health Office
Rebecca Sher Groove Schuur Hospital Paediatric and Adolescent HIV Service
Andreas Berglöf  
Cynthia Navarrete Gil APROASE / PLAPERTS
Bianca Teeny Sallum LebMASH
Anita Heeren  
Shamim Kaliisa Nabuuma Community Dental and Reproductive Health
Lala May Sow EP Ndiaye And Soppeku
Eric Hefer Lifesence
Roger Malengera Église Catholique Butembo-Beni
HALIMA KHALIL HABIB OSMAN Shandong University Cheeloo College of Medicine
Katsiaryna Serhiyenka Belarussian State Medical University
Noelie Akossiwa Yolaine KOEVI-KOUDAM Plateforme des organisations de la société civile de lutte contre le vih et de promotion de la sante au Togo
Joerg Mueller OraSure
Claudia Suarez CAICI Institute
VESTINE MUKANOHERI NGO Association IMPUHWE Z'IMANA
Marc Thompson Prepster.info
PATRICK MULINGHAUSEN PSYCHIATRE
Ian Woolley Monash Health/ Monash University
Katharine Kripke Avenir Health
Beauty K Tlhalerwa Matshelo Community Development Association
J. Yvette Allen Housing Works
pascal akahome antiretroviral improved access initiative
Monica Jacques de Moraes UNICAMP
carla silveira pathfinder international
Nicole Fraser-Hurt World Bank
Margalit Lorber  
JOAO GERALDO NETTO BRAZILIAN MINISTRY OF HEALTH
VANESSA CRAWFORD The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust
Mamadou Habib THIAM CNLS
Julio Cesar Carneiro Moreira Grupo Arco-Íris
Wendy Leonard The Ihangane Project
Frédéric Chaudier BIENVENUE
Vanessa Crawford The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust
Catherine Berner McClain International AIDS Society (IAS)
Sarika Pattanasin Thailand Ministry of Public Health -U.S. CDC collaboration
David Camejo ProActividad
Bharat Bhushan Rewari WHO SEARO
Naledi Chirwa Soul City Institute
John Mark Bwanika The Medical Concierge Group Limited
Juan Luis Ppati Izaguirre SI DA VIDA
Christy Comeaux  
Ivan Cruickshank Caribbean Vulnerable Communities
Ida Waddell United Church of Zambia
Damian Halloran Abbott Rapid Diagnostics
Carlos Magis-Rodriguez Censida. México
James Karongo LVCT Health
Patricia Ogunmola Local Action Committe on AIDS, Oyo East Local Government, Oyo State Nigeria.
Genevieve Dorbayi Enhance Initiative Community Mobilization
Joanita Kigozi Infectious Diseases Institute
Michael Keegan ViiV Healthcare and Imperial College London
lilian Mpofu Timveos Parliament of zimbabwe
BRADEN MURACIA KENYA SEX WORKERS ALLIANCE
Natallia Matsiyeuskaya Grodno state medical university, Belarus
Romain Mbiribindi AFRIQUE AVENIR
Miran Solinc SKUC
Mahomed Farouk Mahomed Umm Al-Qura University, Makkah, Saudi Arabia
Hamdia Ahmed College of Nursing/Center for Research and Education in Women's Health/Hawler Medical University
Keila Simpson Carlos Faustino Firmino de Sousa Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil
Robert Ablenas Vancouver Friends for Life Society
Norlela Mokhtar ICWAP
John Dyer Fiona Stanley Hospital, Western Australia
Diego Callisto Ministry of Health of Brazil
Samuel Kizza Ganafa Spectrum Uganda Initiatives Inc
Aderonke oluwatosin Ajiboye National Agency for the Control of AIDS
Laurent Hocqueloux CHR d’Orleans
Paola Sanchez Kimirina
Monika Walia Population Council
Ize Adava 3rd Sector Support Africa
Уланбек Турсунбаев ОО «Улукман Дарыгер
Salim Msonga Baylor College of Medicine Children's Foundation -Tanzania
Aresh Misra Dr Aresh Misra
Evgeny Pisemskiy NGO Phoenix PLUS
Clifford Panter  
Jared Perlo Harvard University
Esther Wanjohi Ecumenical Day Care and Support Women Project
CATHERINE Ngugi Ministry of health, National AIDS and STI control program Kenya
Abdoulaye KA Conseil national de lutte contre le sida du Sénégal
Diavolana Andrianarimanana ep Koecher University of Mahajanga
Portia T. Simelane Northwest University
Evgeny Pisemskiy NGO Phoenix PLUS
Ralph Hurley O'Dwyer ACT UP Dublin/Trinity College Dublin
Busisiwe Dube LUCSA
Silas Goldfrank American International Health Alliance
Graciela Awad ICW ARGENTINA
Serene Dardari Shams Network
Michel Bourrelly Ihu / ANRS/ umr 1252 / AMU
Alain Amstutz Swiss TPH & SolidarMed
SUDHINDRA NAIDOO NACOSA
tshibola Ndalambo Kanku Namibia HIV Clinicians Society
Ann Ferguson Community Based AIDS Service Organization
Senelisiwe Ntshangase UNDP
Prasada Rao Jonnalagadda  
Nadia Kist Blood:Water
Amy Slogrove Stellenbosch University
Ria Reis Leiden University Medical Center
Cecile Kazatchkine canadian HIV/AIDS Legal Network
Olujuwon Ibiloye APIN
Adrienne Shapiro  
Aurelio Orta-Resendiz Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubiran
Praise Umali Girl effect Malawi
Роза Олейникова Общественный Фонд *Доверие плюс*
BABIRYE ROBINAH AFRICAN YOUNG POSITIVES NETWORK
Noreen Mendoza Royal Oman police - DGMS
Inacio Malimane CDC Mozambique
Diana Onyango Positively UK
Robert Contreras Bienestar Human Services
Jane Sinyei UNON
John McCullagh  
Osborn Lusi KNH/UW
Juha Vuorte Gilead Sciences Finland
Thuso Solomon Mokgothu Sentebale
Jean Marc Matala Mbiya forest park specialised hospital
Kseniia Serdiuk State Institution "Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine"
Lautaro de Vedia Sociedad Argentina de Infectología
Ntiyiso Shingwenyana Save the Children International
nancy chishimba cridz
Zakk Marquez Realness
Imesidayo Eboreime-Oikeh PCEA Kikuyu Hospital
Biljana Popovska Jovicic Clinic for infectious diseases
César Pacheco Acción Solidaria
Ponnuswami Jeyasingh Christian Mission Hospital
FRANCOISE ,CHANTAL MELANIE MINISTRY OF HEALTH / HIV/AIDS TASK FORCE SEYCHELES
Daniel Herfurth Ledvance
Frank Rhame Allina Health
Jeffrey Goodman George Washington University
Sabina Nduaguba The University of Texas at Austin
Asher Bhatti Rutgers Pakistan
Grazina Aleksaitiene Support foundation "RIGRA"
Corina Maria Mitroi-Maxim  
Ricardo Hayden I  
Oliver Solorzano  
Matthew Levy George Washington University
Allison Carter Simon Fraser University / Life and Love with HIV
Eevete kaldas caritas Egypt-Alexandria
Edda Santiago-Rodriguez University of Puerto Rico; University of California, San Francisco
Joshua Mendelsohn Pace University
Januario Reis Icap
Kevin Kamau  
Фархад Навлютов Форум ЛУН
Elizabeth Asiago-Reddy SUNY Upstate Medical University
İsmet Zeren  
Zione Ntaba Malawi Judiciary
Asia Namusoke People In Need Agency
Joseph Thomas Kerk in Actie
Fiona Burns University College London
Alison Roxby University of Washington
Tanaka Chirombo Youth and Society
Pierre Crouch San Francisco AIDS Foundation
Britt Andersen Hospital of Østfold, Norway
Andrea Bever BC Centre for Excellence in HIV/AIDS
Livingstone Ssali The AIDS Support Organization (TASO)
Moupali Das  
Famida Rahman NBCRFLI
Brendan Lewis  
Thespina Yamanis American University
Nicolas RITTER PILS
Sita Devi Gurung  
Leslie Bryant Heal The City
Sophie Strachan Sophia Forum
Tendai Mbengeranwa Afrocab
Marcelo Montero Hospital Pirovano
nanyonjo vanessa stigmaless uganda
Маriia Severynenko Positive Women
Keshet Ronen University of Washington
Pong Phillimon Sebogodi Botswana Harvard AIDS institute
Taryn Walcott  
Mubanga Chimumbwa Zambian Network of YoungPeople Living with HIV/AIDS & affected
Anna Bershteyn  
Firass Halawi UNDO
Ali Kwizera Elizabeth Glaser pediatric AIDS foundation
Emily Gwavava Population Services International Zimbabwe
Milos Peric Asocijacija DUGA/Association RAINBOW
NGUIA ALBERT LAZARE SEKA DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN
Gabriel Undelikwo  
Damir Martic  
Tariro Kutadza DAPP
Paul Schapper Independent consultant
Gustavo Martinez Hospital rawson
Yulia Godunova EVA Association
Lora dumoulin  
Kent Burgess Thorne Harbour Health
Ambar Alfaro ASPIDH/REDLACTRANS
Jeffrey Huang  
SEJUN PARK LOVE4ONE
Alice Gondwe SIAME LO-NORWAY
Donia Gamoudi  
Maria Ialovleva charitable Foundation "Candle"
Tim Brown East-West Center
Charlie Tredway Body Positive NZ
Sandra McCoy University of California
Graham Brown Australian Research Centre in Sex, Health and Society, La Trobe University
Machado Jacinto V.  
Yuri A Amirkhanian Medical College of Wisconsin & ICART
Christopher Kemp University of Washington
Richard Keane Living Positive Victoria
MARCIA LACERDA HEALTH SECRETARIAT RIO DE JANEIRO
Zandile Maseko National Department of Transport South Africa
Melissa Marzan-Rodriguez Universidad de Puerto Rico
LOURDES YAINE VILLANUEVA NAVA RED INTERNACIONAL FAMECOM A.C.
Mariusz Łucejko Department of Infectious Diseases and Hepatology/Medical University of Bialystok

Onderteken de Amsterdam Verklaring

  • *
  • *
  • *
  • The personal data collected in this form is only used to be displayed on this website for the purpose of the Amsterdam Affirmation. For any questions, you can contact [email protected].